Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 8 juli 2021

20:00 - 23:00
Locatie

Guldenberg, Guldenberg 12, Helvoirt

Voorzitter
burgemeester R.J. van de Mortel

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Trekking stemcijfer
 3. 3
  Vaststellen
 4. 3.2

 5. 4
  Mededelingen
 6. 5

 7. 5.1

  Bijlagen

 8. 6
  Hamerstukken
 9. 7
  Bespreekstukken
 10. 7.1

  Het raadsbesluit in stemming gebracht en unaniem (21 stemmen) aangenomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (4), Gemeentebelangen (6), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (3), VVD (3), CDA (3), SP (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. Het Jaarverslag 2020 en de Jaarrekening 2020 vast te stellen;
  2. Het resultaat van € 1.347.094 voor een bedrag van € 1.268.000 toe te voegen aan de reserve Budgetoverhevelingen en het restant van € 79.094 toe te voegen aan de Algemene Reserve.

  Moties

  Onderwerp
  Vuurwerkverbod
 11. 7.2

  Het raadsbesluit in stemming gebracht en unaniem (21 stemmen) aangenomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (4), Gemeentebelangen (6), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (3), VVD (3), CDA (3), SP (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. De programmabegroting 2021 te wijzigen conform de bestuursrapportage;
  2. Daarmee het geraamde nadelige saldo van € 524.797 met € 1.499.218 naar boven bij te stellen naar € 974.421 voordelig.

  Moties

  Onderwerp
  Subsidie evenement
 12. 7.3

  Het raadsbesluit wordt in stemming gebracht en wordt unaniem (21 stemmen) aangenomen.


  De motie 'Verledding openbare ruimte' (M4) wordt ingetrokken.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (4), Gemeentebelangen (6), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (3), VVD (3), CDA (3), SP (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. De Kadernota 2022-2025 vast te stellen;
  2. In te stemmen met de financiële bijlage van het uitvoeringsprogramma. De ongedekte middelen 2021 ten laste van het begrotingsresultaat te brengen en de overige bedragen te verwerken in de Programmabegroting 2022.

  Moties

  Onderwerp
  Audio-video uitzendingen raad
  Boomplantprogramma
  Overzicht mogelijkheden voor extra inkomsten gemeente
  PHS Trillingshinder in Vught
  Station en (fiets)spoortunnel Den Hoek Helvoirt
  Verledding openbare verlichting

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Kostendelersnorm
  Tarieven leges
  Trillingshinder PHS
 13. 8
  Moties vreemd aan de orde van de dag
 14. 9
  Sluiting