Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 25 november 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Digitaal
Voorzitter
burgemeester R.J. van de Mortel
Toelichting

De raadsvergadering vindt digitaal plaats en is live te volgen via het YouTube-kanaal van de griffie (https://www.youtube.com/channel/UC1KwE2nBQ_cImHjSZ1_YDPg).

Agendapunten

Resultaat stemming

Besluit

De raad stemt unaniem (23 stemmen) voor het besluit om het Commissariaat voor de Media te adviseren Stichting VOS de lokale zendlicentie in Vught toe te kennen voor de periode 2022-2027.

Resultaat stemming

Besluit

Het raadsbesluit wordt in stemming gebracht en unaniem (23 stemmen) aangenomen.
Dit betekent dat:

 1. De Nota van zienswijzen en wijzigingen bestemmingsplan "St. Lambertusstraat ong te Cromvoirt" is vastgesteld;
 2. Het bestemmingsplan 'St. Lambertusstraat ong te Cromvoirt" met planidentificatienummer NL.IMRO.0865.crvBPslambertusong-VG0l gewijzigd vastgesteld is;
 3. De provincie Noord-Brabant verzocht wordt in te stemmen met eerdere bekendmaking van dit vaststellingsbesluit;
 4. Geen exploitatieplan is vastgesteld.

Resultaat stemming

Besluit

Het raadsbesluit wordt in stemming gebracht en unaniem (23 stemmen) aangenomen, waarmee de Verordening winkeltijden Vught 2021 is vastgesteld.

Resultaat stemming

Besluit

Het raadsbesluit wordt in stemming gebracht en unaniem (23 stemmen) aangenomen.
Dit betekent dat:

 1. Het bestemmingsplan 'Helvoirtseweg 100" met planidentificatienummer NL.IMRO.0865.vghBPHelvoirtwg100-VG01 gewijzigd is vastgesteld;
 2. De provincie Noord-Brabant verzocht wordt in te stemmen met eerdere bekendmaking van dit vaststellingsbesluit;
 3. Geen exploitatieplan is vastgesteld.

Resultaat stemming

Besluit

Het raadsbesluit wordt in stemming gebracht en unaniem (23 stemmen) aangenomen.
Dit betekent:

 1. Dat het Regioplan Doordecentralisatie Beschermd Wonen, regio Meijerij en
  Bommelerwaard 2022-2025 is vastgesteld.
 2. Toestemming verleend wordt aan het college van Burgemeester en Wethouders om de
  Centrumregeling Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en aanverwante taken, Regio
  Meierij en Bommelerwaard 2022-2025 vast te stellen.

Resultaat stemming

Besluit

De motie 'De gemeente geeft het goede voorbeeld' (MV1)  wordt in stemming gebracht en unaniem (met 23 stemmen) aangenomen.

In deze motie wordt het college verzocht:

 • om te onderzoeken welke locaties (gemeentelijke daken, particuliere gebouwen en parkeerterreinen) in de gemeente Vught geschikt zijn voor het realiseren van grootschalige opwek van energie met zonnepanelen;
 • om in Q1 van 2022 met een voorstel te komen om nog in 2022 minimaal 200 zonnepanelen te leggen op een of meerdere gemeentelijke daken; 
 • de financiële dekking te halen uit het programma 'Milieubeheer';
 • hierover de raad te informeren.

Resultaat stemming

Besluit

De motie 'Participatie gebiedsvisie Hart van de Baarzen (MV2) wordt in stemming gebracht.  Met 7 stemmen voor (GB 6, Progressief Liberaal Vught 1) en 16 stemmen tegen (D66 4, VVD 4, PvdA-GL 4, CDA 3 en SP 1) is de motie verworpen.