Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 4 november 2021

20:00 - 23:00
Locatie

Commissiekamer

Voorzitter
burgemeester R.J. van de Mortel

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Trekking stemcijfer
 3. 3
  Vaststellen
 4. 3.2

 5. 4
  Mededelingen
 6. 5

 7. 5.1

  Bijlagen

 8. 5.3
  Categorie II - Ter afhandeling van het college
 9. 6
  Hamerstukken
 10. 6.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (4), Gemeentebelangen (6), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (3), VVD (4), CDA (3), SP (1)

  Besluit

  De raad besluit unaniem om de heer D.J.M. Smit te benoemen tot lid van de auditcommissie.

 11. 7
  Bespreekstukken
 12. 7.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (4), Gemeentebelangen (6), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (3), VVD (4), CDA (3), SP (1)

  Besluit

  De raad besluit unaniem om de programmabegroting 2021 te wijzigen en het geraamde voordelige saldo van €796.921 bij te stellen met €1.183.719 naar €1.980.640 voordelig.

 13. 7.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (4), Gemeentebelangen (6), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (3), VVD (4), CDA (3), SP (1)

  Besluit

  De raad besluit unaniem om de Programmabegroting 2022 vast te stellen.

  Amendementen

  Onderwerp
  Aanpak trottoirs in Helvoirt en Cromvoirt
  Aanpak trottoirs in Helvoirt en Cromvoirt - GB en Progressief Liberaal Vught
  Indexering OZB

  Moties

  Onderwerp
  Groen onderhoud
  Energiearmoede
  Koop Lokaal
  Onderzoek sportaccommodatie Helvoirt
  Programma Duurzaamheid
  Schone gemeente
  Sociaal maatschappelijk verslag
  Verlichten werkdruk Wijkagenten
  Vervanging beschermingsvloer Helvoirt en bergruimte
  Vuurwerk Jaarwisseling 2023-2024
 14. 8
  Moties vreemd aan de orde van de dag
 15. 9
  Sluiting