Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 22 juni 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
burgemeester R.J. van de Mortel

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:03 - 00:03:50 - Joris Vrensen
  00:03:50 - 00:09:57 - College van B&W
  00:09:57 - 00:11:33 - R.J. van de Mortel
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.


  Bij de behandeling van agendapunt 6 en 7.1 zal burgemeester van de Mortel de voorzittershamer overdragen aan vicevoorzitter mevrouw Pullens-Robeerst, zodat hij als portefeuillehouder het woord kan voeren indien gewenst.

  00:10:36 - 00:11:33 - R.J. van de Mortel
 3. 3

  00:11:17 - 00:11:33 - R.J. van de Mortel
 4. 4

  00:11:26 - 00:11:33 - R.J. van de Mortel
 5. 4.1

  30-05: het is ons bekend dat iBabs hyperlinks momenteel niet overneemt. Door iBabs wordt naar een oplossing gezocht. Wil je de brief met hyperlinks ontvangen, stuur dan een mail naar griffie@vught.nl.

  00:11:29 - 00:11:33 - R.J. van de Mortel
  00:11:33 - 00:12:00 - Bregje Peijnenburg-van Gemert
  00:12:00 - 00:12:05 - R.J. van de Mortel
  00:12:05 - 00:12:19 - Désirée Rasenberg
  00:12:19 - 00:13:11 - R.J. van de Mortel
  00:13:11 - 00:13:30 - Albert Verlinde
  00:13:30 - 00:13:38 - R.J. van de Mortel
  00:13:38 - 00:13:55 - College van B&W
  00:13:55 - 00:14:09 - R.J. van de Mortel
 6. 4.2

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Voortgang Taskforce en Informatiegroep N65
  00:14:01 - 00:14:09 - R.J. van de Mortel
  00:14:09 - 00:15:41 - Janine Wildschut
  00:15:41 - 00:15:51 - R.J. van de Mortel
  00:15:51 - 00:16:49 - Nino de Lange
  00:16:49 - 00:16:51 - R.J. van de Mortel
  00:16:51 - 00:17:27 - Ans Beijens
  00:17:27 - 00:17:35 - R.J. van de Mortel
  00:17:35 - 00:18:02 - College van B&W
  00:18:02 - 00:18:10 - R.J. van de Mortel
  00:18:10 - 00:18:57 - Mike Venrooij
  00:18:57 - 00:19:23 - R.J. van de Mortel
  00:19:23 - 00:19:54 - College van B&W
  00:19:54 - 00:20:00 - R.J. van de Mortel
  00:20:00 - 00:21:46 - Willem Jan de Graaff
  00:21:46 - 00:21:54 - R.J. van de Mortel
  00:21:54 - 00:22:14 - College van B&W
  00:22:14 - 00:24:41 - R.J. van de Mortel
 7. 4.3

  00:22:23 - 00:24:41 - R.J. van de Mortel
 8. 5

  00:22:27 - 00:24:41 - R.J. van de Mortel
 9. 5.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Fractie Rasenberg (1), Gemeentebelangen (5), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (4), SamenLokaal (1), SP (1), VVD (4), CDA (3)

  Besluit

  De raad besluit unaniem (23 stemmen) om een investeringskrediet van € 1,31 miljoen beschikbaar te stellen voor de ‘motie Versnelling Uitvoeringsprogramma’ voor verduurzaming van gebouwen De Ketting 1 en 1A (milieustraat en kringloop) en Lidwinastraat 12 C (jeugd en jongerencentrum Elzenburg).

  00:22:30 - 00:24:41 - R.J. van de Mortel
 10. 5.2

  23-05-2023: Officiële tekeningen toegevoegd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Fractie Rasenberg (1), Gemeentebelangen (5), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (4), SamenLokaal (1), SP (1), VVD (4), CDA (3)

  Besluit

  De raad besluit unaniem (23 stemmen) om de verbeelding behorende bij het bestemmingsplan ‘Buitengebied Vught 2022’ met identificatienummer NL.IMRO.0865.bgBPBuitengebied2022-VG01 wordt voor het perceel sectie I nummer 703 te Cromvoirt gewijzigd conform bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte weergave.

  00:22:36 - 00:24:41 - R.J. van de Mortel
 11. 5.3

  00:22:41 - 00:24:41 - R.J. van de Mortel
 12. 5.3.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Fractie Rasenberg (1), Gemeentebelangen (5), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (4), SamenLokaal (1), SP (1), VVD (4), CDA (3)

  Besluit

  De raad besluit unaniem (23 stemmen) om:

  1. Kennis te nemen van de memo wijziging van de begroting 2023 van de Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) en het bijbehorende advies van het Adoptiepanel;
  2. De positieve zienswijze ten aanzien van de wijziging van de begroting 2023 van de ODBN in te dienen middels de bijgevoegde (concept)zienswijze.
  00:22:46 - 00:24:41 - R.J. van de Mortel
 13. 5.3.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Fractie Rasenberg (1), Gemeentebelangen (5), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (4), SamenLokaal (1), SP (1), VVD (4), CDA (3)

  Besluit

  De raad besluit unaniem (23 stemmen) om:

  1. Kennis te nemen van de ontwerp programmabegroting 2024 van de Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) en het bijbehorende advies van het Adoptiepanel;
  2. De positieve zienswijze ten aanzien van de programmabegroting 2024 ODBN in te dienen.
  00:22:54 - 00:24:41 - R.J. van de Mortel
 14. 5.3.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Fractie Rasenberg (1), Gemeentebelangen (5), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (4), SamenLokaal (1), SP (1), VVD (4), CDA (3)

  Besluit

  De raad besluit unaniem (23 stemmen) om:

  1. Een positieve zienswijze vast te stellen op de Programmabegroting 2024 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord;
  2. Een positieve zienswijze vast te stellen op de Resultaatbestemming 2022 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.
  00:23:02 - 00:24:41 - R.J. van de Mortel
 15. 5.3.4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Fractie Rasenberg (1), Gemeentebelangen (5), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (4), SamenLokaal (1), SP (1), VVD (4), CDA (3)

  Besluit

  De raad besluit unaniem (23 stemmen) om een positieve zienswijze in te dienen over de Begroting 2024 van de RAV Brabant Midden-West-Noord.

  00:23:14 - 00:24:41 - R.J. van de Mortel
 16. 5.3.5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Fractie Rasenberg (1), Gemeentebelangen (5), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (4), SamenLokaal (1), SP (1), VVD (4), CDA (3)

  Besluit

  De raad besluit unaniem (23 stemmen) om:

  1. In te stemmen met het concept ‘Jaarplan en begroting 2024’ van RNOB;
  2. Dit als zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van RNOB.
  00:23:25 - 00:24:41 - R.J. van de Mortel
 17. 5.3.6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Fractie Rasenberg (1), Gemeentebelangen (5), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (4), SamenLokaal (1), SP (1), VVD (4), CDA (3)

  Besluit

  De raad besluit unaniem (23 stemmen) om een zienswijze op de Begroting 2024 en Beleidsplan 2024-2027 van de GGD Hart voor Brabant te geven.

  00:23:34 - 00:24:41 - R.J. van de Mortel
 18. 5.3.7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Fractie Rasenberg (1), Gemeentebelangen (5), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (4), SamenLokaal (1), SP (1), VVD (4), CDA (3)

  Besluit

  De raad besluit unaniem (23 stemmen) om geen gebruik te maken van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de financiële stukken van WSD.

  00:23:45 - 00:24:41 - R.J. van de Mortel
 19. 5.3.8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Fractie Rasenberg (1), Gemeentebelangen (5), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (4), SamenLokaal (1), SP (1), VVD (4), CDA (3)

  Besluit

  De raad besluit unaniem (23 stemmen) om een positieve zienswijze af te geven op de Ontwerpbegroting 2024 van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

  00:23:53 - 00:24:41 - R.J. van de Mortel
 20. 6

  • De heer Voets namens groep buurtbewoners Helvoirt.
  00:24:02 - 00:24:41 - R.J. van de Mortel
  00:24:41 - 00:26:04 - inspreker
  00:26:04 - 00:26:47 - R.J. van de Mortel
  00:26:47 - 00:30:01 - inspreker
  00:30:01 - 00:30:10 - R.J. van de Mortel
  00:30:10 - 00:30:26 - Joris Vrensen
  00:30:26 - 00:31:27 - inspreker
  00:31:27 - 00:31:31 - R.J. van de Mortel
  00:31:31 - 00:31:55 - Willem Jan de Graaff
  00:31:55 - 00:33:12 - inspreker
  00:33:12 - 00:33:14 - R.J. van de Mortel
  00:33:14 - 00:33:22 - Willem Jan de Graaff
  00:33:22 - 00:33:38 - inspreker
  00:33:38 - 00:34:10 - R.J. van de Mortel
 21. 7

  00:33:53 - 00:34:10 - R.J. van de Mortel
 22. 7.1

  Over dit onderwerp is een ingekomen stuk ontvangen, categorie I-A, nummer 15.


  De voorzitter merkt op dat de heer van Woesik niet deelneemt aan de beraadslagingen agendapunt 6 en 7.1 en de stemming bij agendapunt 7.1 in verband met belangen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Fractie Rasenberg (1), Gemeentebelangen (4), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (4), SamenLokaal (1), SP (1), VVD (4), CDA (3)

  Besluit

  De raad besluit unaniem (22 stemmen) om:

  1. In te stemmen met het meerjarig opvangen van Oekraïense ontheemden op Zorgpark Voorburg, in een bestaand gebouw.
  2. In te stemmen met het meerjarig opvangen van Oekraïense ontheemden bij RKI Bezinningscentrum Emmaus in Helvoirt, in tijdelijk op te richten logiesgebouwen.
  3. Het college te mandateren hiervoor huurovereenkomsten te sluiten.
  4. Voor 2023 voor de locatie zorgpark Voorburg een budget van € 1.693.000 en voor de locatie Emmaus een budget van € 1.457.000 beschikbaar te stellen. Deze neutraal in de begroting te verwerken met dekking vanuit de Bekostigingsregeling van het Rijk.
  5. De financiële consequenties voor 2024 en verder budgetneutraal in de Programmabegroting 2024 te verwerken, met dekking vanuit de Bekostigingsregeling van het Rijk.

  Amendementen

  Onderwerp
  Borging tijdelijkheid logiesgebouwen Emmaus
  00:33:56 - 00:34:10 - R.J. van de Mortel
  00:34:10 - 00:35:35 - Ayah Yacoub
  00:35:35 - 00:35:37 - R.J. van de Mortel
  00:35:37 - 00:37:01 - Bregje Peijnenburg-van Gemert
  00:37:01 - 00:37:05 - R.J. van de Mortel
  00:37:05 - 00:39:17 - Albert Verlinde
  00:39:17 - 00:39:21 - R.J. van de Mortel
  00:39:21 - 00:40:46 - Désirée Rasenberg
  00:40:46 - 00:40:57 - R.J. van de Mortel
  00:40:57 - 00:41:24 - Ton van der Vossen
  00:41:24 - 00:42:08 - Désirée Rasenberg
  00:42:08 - 00:42:27 - R.J. van de Mortel
  00:42:27 - 00:44:09 - Joris Vrensen
  00:44:09 - 00:44:12 - R.J. van de Mortel
  00:44:12 - 00:46:19 - Ans Beijens
  00:46:19 - 00:46:22 - R.J. van de Mortel
  00:46:22 - 00:46:50 - Joris Vrensen
  00:46:50 - 00:46:51 - Ans Beijens
  00:46:51 - 00:47:08 - R.J. van de Mortel
  00:47:08 - 00:50:54 - Willem Jan de Graaff
  00:50:54 - 00:51:32 - R.J. van de Mortel
  00:51:32 - 00:55:34 - Martien Vromans
  00:55:34 - 00:56:02 - R.J. van de Mortel
  00:56:02 - 00:59:58 - Nino de Lange
  00:59:58 - 01:00:37 - R.J. van de Mortel
  01:00:37 - 01:11:16 - College van B&W
  01:11:16 - 01:11:26 - R.J. van de Mortel
  01:11:26 - 01:11:43 - Albert Verlinde
  01:11:43 - 01:15:15 - College van B&W
  01:15:15 - 01:15:17 - R.J. van de Mortel
  01:15:17 - 01:15:41 - Joris Vrensen
  01:15:41 - 01:17:32 - College van B&W
  01:17:32 - 01:17:38 - R.J. van de Mortel
  01:17:38 - 01:17:54 - Martien Vromans
  01:17:54 - 01:18:25 - College van B&W
  01:18:25 - 01:18:28 - R.J. van de Mortel
  01:18:28 - 01:19:05 - Willem Jan de Graaff
  01:19:05 - 01:21:25 - College van B&W
  01:21:25 - 01:21:37 - R.J. van de Mortel
  01:21:37 - 01:21:52 - Joris Vrensen
  01:21:52 - 01:23:00 - College van B&W
  01:23:00 - 01:23:04 - R.J. van de Mortel
  01:23:04 - 01:23:24 - Willem Jan de Graaff
  01:23:24 - 01:24:09 - College van B&W
  01:24:09 - 01:24:24 - R.J. van de Mortel
  01:24:24 - 01:24:44 - Martien Vromans
  01:24:44 - 01:24:45 - R.J. van de Mortel
  01:24:45 - 01:25:13 - College van B&W
  01:25:13 - 01:31:28 - R.J. van de Mortel
  01:31:28 - 01:31:59 - Willem Jan de Graaff
  01:31:59 - 01:32:40 - College van B&W
  01:32:40 - 01:35:37 - R.J. van de Mortel
  01:35:37 - 01:35:44 - Martien Vromans
  01:35:44 - 01:35:51 - inspreker
  01:35:51 - 01:35:53 - Jan van Iersel
  01:35:53 - 01:35:56 - inspreker
  01:35:56 - 01:35:57 - Ton van der Vossen
  01:35:59 - 01:36:01 - Jeroen Deneer
  01:36:01 - 01:36:03 - R.J. van de Mortel
  01:36:03 - 01:36:10 - Willem Jan de Graaff
  01:36:10 - 01:36:17 - Eddie van Doorn
  01:36:17 - 01:36:19 - inspreker
  01:36:19 - 01:36:21 - Guus van Woesik
  01:36:21 - 01:36:22 - Dion Meuwissen
  01:36:22 - 01:36:23 - Bregje Peijnenburg-van Gemert
  01:36:23 - 01:36:24 - Pieter van de Meerakker
  01:36:24 - 01:36:26 - Nino de Lange
  01:36:26 - 01:36:28 - Jan van Iersel
  01:36:28 - 01:36:34 - Janine Wildschut
  01:36:34 - 01:36:37 - Kim Dorna
  01:36:37 - 01:36:41 - Mike Venrooij
  01:36:41 - 01:36:48 - Nino de Lange
  01:36:48 - 01:36:50 - Mike Venrooij
  01:36:50 - 01:36:52 - Joris Vrensen
  01:36:52 - 01:36:54 - Janine Wildschut
  01:36:54 - 01:36:56 - Bregje Peijnenburg-van Gemert
  01:36:56 - 01:36:59 - Guus van Woesik
  01:36:59 - 01:37:04 - Eddie van Doorn
  01:37:04 - 01:37:06 - Désirée Rasenberg
  01:37:06 - 01:37:09 - Ayah Yacoub
  01:37:09 - 01:37:13 - Albert Verlinde
  01:37:13 - 01:37:19 - R.J. van de Mortel
  01:37:19 - 01:37:25 - Jeroen Deneer
  01:37:25 - 01:37:29 - Ayah Yacoub
  01:37:29 - 01:37:52 - inspreker
  01:37:52 - 01:39:42 - R.J. van de Mortel
  01:39:42 - 01:39:58 - College van B&W
  01:39:58 - 01:40:01 - R.J. van de Mortel
  01:40:01 - 01:40:17 - Joris Vrensen
  01:40:17 - 01:40:21 - R.J. van de Mortel
  01:40:21 - 01:40:31 - Joris Vrensen
  01:40:31 - 01:40:36 - R.J. van de Mortel
  01:40:36 - 01:41:48 - College van B&W
  01:41:48 - 01:42:11 - R.J. van de Mortel
  01:42:11 - 01:42:16 - Bregje Peijnenburg-van Gemert
  01:42:16 - 01:48:31 - R.J. van de Mortel
  01:48:31 - 01:48:42 - Ayah Yacoub
  01:48:42 - 01:48:45 - R.J. van de Mortel
  01:48:45 - 01:50:09 - Bregje Peijnenburg-van Gemert
  01:50:09 - 01:50:16 - R.J. van de Mortel
  01:50:16 - 01:50:41 - Joris Vrensen
  01:50:41 - 01:51:00 - R.J. van de Mortel
  01:51:00 - 01:51:03 - Bregje Peijnenburg-van Gemert
  01:51:03 - 01:51:06 - R.J. van de Mortel
  01:51:06 - 01:52:40 - Albert Verlinde
  01:52:40 - 01:52:45 - R.J. van de Mortel
  01:52:45 - 01:52:55 - Désirée Rasenberg
  01:52:55 - 01:52:58 - R.J. van de Mortel
  01:52:58 - 01:53:32 - Joris Vrensen
  01:53:32 - 01:53:37 - R.J. van de Mortel
  01:53:37 - 01:54:02 - Albert Verlinde
  01:54:02 - 01:54:05 - R.J. van de Mortel
  01:54:05 - 01:54:30 - Eddie van Doorn
  01:54:30 - 01:54:33 - R.J. van de Mortel
  01:54:33 - 01:54:35 - Joris Vrensen
  01:54:35 - 01:54:38 - R.J. van de Mortel
  01:54:38 - 01:54:48 - Dion Meuwissen
  01:54:48 - 01:54:49 - R.J. van de Mortel
  01:54:49 - 01:55:02 - Albert Verlinde
  01:55:02 - 01:55:07 - R.J. van de Mortel
  01:55:07 - 01:57:42 - Joris Vrensen
  01:57:42 - 01:57:44 - R.J. van de Mortel
  01:57:44 - 01:59:38 - Ans Beijens
  01:59:38 - 01:59:44 - R.J. van de Mortel
  01:59:44 - 02:00:34 - Bregje Peijnenburg-van Gemert
  02:00:34 - 02:00:36 - R.J. van de Mortel
  02:00:36 - 02:01:27 - Ans Beijens
  02:01:27 - 02:01:28 - R.J. van de Mortel
  02:01:28 - 02:01:48 - Bregje Peijnenburg-van Gemert
  02:01:48 - 02:01:51 - R.J. van de Mortel
  02:01:51 - 02:02:21 - Joris Vrensen
  02:02:21 - 02:02:23 - R.J. van de Mortel
  02:02:23 - 02:03:07 - Albert Verlinde
  02:03:07 - 02:03:10 - R.J. van de Mortel
  02:03:10 - 02:03:31 - Nino de Lange
  02:03:31 - 02:03:38 - R.J. van de Mortel
  02:03:38 - 02:05:28 - Willem Jan de Graaff
  02:05:28 - 02:05:32 - R.J. van de Mortel
  02:05:32 - 02:06:18 - Bregje Peijnenburg-van Gemert
  02:06:18 - 02:06:47 - Willem Jan de Graaff
  02:06:47 - 02:06:51 - R.J. van de Mortel
  02:06:51 - 02:08:24 - Martien Vromans
  02:08:24 - 02:08:30 - R.J. van de Mortel
  02:08:30 - 02:09:13 - Nino de Lange
  02:09:13 - 02:10:01 - R.J. van de Mortel
  02:10:01 - 02:10:19 - Joris Vrensen
  02:10:19 - 02:10:32 - R.J. van de Mortel
  02:10:32 - 02:12:38 - College van B&W
  02:12:38 - 02:12:51 - R.J. van de Mortel
  02:12:51 - 02:13:09 - Joris Vrensen
  02:13:09 - 02:13:10 - R.J. van de Mortel
  02:13:10 - 02:13:26 - Martien Vromans
  02:13:26 - 02:14:50 - R.J. van de Mortel
  02:14:50 - 02:15:02 - Martien Vromans
  02:15:02 - 02:18:48 - R.J. van de Mortel
 23. 7.2

  21-06-2023: Aan de lay-out van de erfgoedvisie is nog e.e.a. gesleuteld, o.a. de bijlagen zijn in indesign gezet. Tevens zijn de bijlagen samengevoegd tot één bestand. Inhoudelijk zijn er géén wijzigingen doorgevoerd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Fractie Rasenberg (1), Gemeentebelangen (5), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (4), SamenLokaal (1), SP (1), VVD (4), CDA (3)

  Besluit

  De raad besluit unaniem (23 stemmen) om:

  1. De Erfgoedvisie 2023-2029 met bijbehorend uitvoeringsprogramma 2023-2029 + bijlagen vast te stellen;
  2. De Erfgoedverordening Vught 2023 vast te stellen.

  Amendementen

  Onderwerp
  Loonse en Drunense Duinen als cultuurhistorisch landschap

  Moties

  Onderwerp
  Inzet lokale instellingen bij uitvoeringsplan erfgoedvisie
  02:18:36 - 02:18:48 - R.J. van de Mortel
  02:18:48 - 02:19:20 - Ayah Yacoub
  02:19:20 - 02:19:22 - R.J. van de Mortel
  02:19:22 - 02:20:27 - Guus van Woesik
  02:20:27 - 02:20:29 - R.J. van de Mortel
  02:20:29 - 02:23:03 - Koen van Dinther
  02:23:03 - 02:23:05 - R.J. van de Mortel
  02:23:05 - 02:23:12 - Désirée Rasenberg
  02:23:12 - 02:23:13 - R.J. van de Mortel
  02:23:13 - 02:24:19 - Joris Vrensen
  02:24:19 - 02:24:23 - R.J. van de Mortel
  02:24:23 - 02:24:38 - Jan van Iersel
  02:24:38 - 02:24:39 - R.J. van de Mortel
  02:24:39 - 02:24:54 - Dion Meuwissen
  02:24:54 - 02:24:55 - R.J. van de Mortel
  02:24:55 - 02:25:33 - Martien Vromans
  02:25:33 - 02:25:34 - R.J. van de Mortel
  02:25:34 - 02:25:47 - Ton van der Vossen
  02:25:47 - 02:25:58 - R.J. van de Mortel
  02:25:58 - 02:26:58 - College van B&W
  02:26:58 - 02:27:10 - R.J. van de Mortel
  02:27:10 - 02:27:16 - Ayah Yacoub
  02:27:16 - 02:28:08 - Guus van Woesik
  02:28:08 - 02:28:13 - R.J. van de Mortel
  02:28:13 - 02:28:36 - Joris Vrensen
  02:28:36 - 02:29:26 - Guus van Woesik
  02:29:26 - 02:29:35 - R.J. van de Mortel
  02:29:35 - 02:29:49 - Guus van Woesik
  02:29:49 - 02:29:53 - R.J. van de Mortel
  02:29:53 - 02:31:10 - Eddie van Doorn
  02:31:10 - 02:31:17 - R.J. van de Mortel
  02:31:17 - 02:31:29 - Rutger Jans
  02:31:29 - 02:31:32 - R.J. van de Mortel
  02:31:32 - 02:32:01 - Joris Vrensen
  02:32:01 - 02:32:34 - Eddie van Doorn
  02:32:34 - 02:32:46 - R.J. van de Mortel
  02:32:46 - 02:33:30 - Koen van Dinther
  02:33:30 - 02:33:33 - R.J. van de Mortel
  02:33:33 - 02:33:46 - Joris Vrensen
  02:33:46 - 02:33:55 - R.J. van de Mortel
  02:33:55 - 02:34:35 - Ton van der Vossen
  02:34:35 - 02:35:26 - R.J. van de Mortel
 24. 7.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Fractie Rasenberg (1), Gemeentebelangen (5), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (4), SamenLokaal (1), SP (1), VVD (4), CDA (3)

  Besluit

  De raad besluit unaniem (23 stemmen) om de Groenvisie vast te stellen als het gemeentelijk groenbeleid.

  Amendementen

  Onderwerp
  Herstel de bomenbalans

  Moties

  Onderwerp
  Groenvisie
  02:35:23 - 02:35:26 - R.J. van de Mortel
  02:35:26 - 02:35:58 - Ayah Yacoub
  02:35:58 - 02:36:01 - R.J. van de Mortel
  02:36:01 - 02:38:38 - Guus van Woesik
  02:38:38 - 02:38:41 - R.J. van de Mortel
  02:38:41 - 02:40:00 - Koen van Dinther
  02:40:00 - 02:40:03 - R.J. van de Mortel
  02:40:03 - 02:40:24 - Désirée Rasenberg
  02:40:24 - 02:40:26 - R.J. van de Mortel
  02:40:26 - 02:41:52 - Joris Vrensen
  02:41:52 - 02:41:54 - R.J. van de Mortel
  02:41:54 - 02:42:27 - Jan van Iersel
  02:42:27 - 02:42:32 - R.J. van de Mortel
  02:42:32 - 02:45:00 - Pieter van de Meerakker
  02:45:00 - 02:45:02 - R.J. van de Mortel
  02:45:02 - 02:47:16 - Martien Vromans
  02:47:16 - 02:47:17 - R.J. van de Mortel
  02:47:17 - 02:47:19 - Martien Vromans
  02:47:19 - 02:48:29 - Kim Dorna
  02:48:29 - 02:48:37 - R.J. van de Mortel
  02:48:37 - 02:51:37 - College van B&W
  02:51:37 - 02:51:43 - R.J. van de Mortel
  02:51:43 - 02:52:00 - Koen van Dinther
  02:52:00 - 02:52:22 - College van B&W
  02:52:22 - 02:52:31 - R.J. van de Mortel
  02:52:31 - 02:54:12 - Guus van Woesik
  02:54:12 - 02:54:13 - R.J. van de Mortel
  02:54:13 - 02:54:58 - Joris Vrensen
  02:54:58 - 02:56:00 - Guus van Woesik
  02:56:00 - 02:56:02 - R.J. van de Mortel
  02:56:02 - 02:56:18 - Rutger Jans
  02:56:18 - 02:56:43 - Guus van Woesik
  02:56:43 - 02:56:46 - R.J. van de Mortel
  02:56:46 - 02:57:04 - Joris Vrensen
  02:57:04 - 02:57:26 - Guus van Woesik
  02:57:26 - 02:58:07 - R.J. van de Mortel
  02:58:07 - 02:59:05 - Koen van Dinther
  02:59:05 - 02:59:10 - R.J. van de Mortel
  02:59:10 - 02:59:32 - Désirée Rasenberg
  02:59:32 - 02:59:33 - R.J. van de Mortel
  02:59:33 - 03:00:44 - Joris Vrensen
  03:00:44 - 03:00:48 - R.J. van de Mortel
  03:00:48 - 03:00:52 - Kim Dorna
  03:00:52 - 03:01:03 - Joris Vrensen
  03:01:03 - 03:01:06 - R.J. van de Mortel
  03:01:06 - 03:01:42 - Jan van Iersel
  03:01:42 - 03:01:44 - R.J. van de Mortel
  03:01:44 - 03:02:56 - Pieter van de Meerakker
  03:02:56 - 03:02:58 - R.J. van de Mortel
  03:02:58 - 03:03:01 - Martien Vromans
  03:03:01 - 03:03:09 - Kim Dorna
  03:03:09 - 03:03:19 - Pieter van de Meerakker
  03:03:19 - 03:03:20 - R.J. van de Mortel
  03:03:20 - 03:03:45 - Martien Vromans
  03:03:45 - 03:03:49 - R.J. van de Mortel
  03:03:49 - 03:03:56 - Pieter van de Meerakker
  03:03:56 - 03:04:31 - Martien Vromans
  03:04:31 - 03:04:34 - R.J. van de Mortel
  03:04:34 - 03:05:14 - Kim Dorna
  03:05:14 - 03:05:21 - R.J. van de Mortel
  03:05:21 - 03:05:45 - Koen van Dinther
  03:05:45 - 03:05:48 - R.J. van de Mortel
  03:05:48 - 03:06:37 - Ton van der Vossen
  03:06:37 - 03:06:54 - R.J. van de Mortel
  03:06:54 - 03:07:39 - College van B&W
  03:07:39 - 03:16:08 - R.J. van de Mortel
  03:16:08 - 03:16:34 - Kim Dorna
  03:16:34 - 03:17:36 - R.J. van de Mortel
  03:17:36 - 03:18:14 - College van B&W
  03:18:14 - 03:18:32 - R.J. van de Mortel
  03:18:32 - 03:18:33 - Guus van Woesik
  03:18:33 - 03:18:48 - R.J. van de Mortel
  03:18:48 - 03:19:15 - Koen van Dinther
  03:19:15 - 03:19:17 - R.J. van de Mortel
  03:19:17 - 03:19:23 - Désirée Rasenberg
  03:19:23 - 03:19:28 - R.J. van de Mortel
  03:19:28 - 03:19:36 - Jan van Iersel
  03:19:36 - 03:19:46 - R.J. van de Mortel
  03:19:46 - 03:19:50 - Martien Vromans
  03:19:50 - 03:19:51 - R.J. van de Mortel
  03:19:51 - 03:19:55 - Martien Vromans
  03:19:55 - 03:19:58 - Kim Dorna
  03:19:58 - 03:21:55 - R.J. van de Mortel
  03:21:55 - 03:22:20 - Albert Verlinde
  03:22:20 - 03:26:09 - R.J. van de Mortel
 25. 8
  Moties vreemd aan de orde van de dag
 26. 9

  03:23:01 - 03:26:09 - R.J. van de Mortel