Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 1 juni 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
burgemeester R.J. van de Mortel

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 3
  Mededelingen
 3. 4
  Hamerstukken
 4. 4.1
  Instellen onderzoekscommissie benoeming wethouder en raadslid
 5. 5
  Bespreekstukken
 6. 5.1

  • De raad neemt geen besluit over het addendum en het geactualiseerde bestuursakkoord; dit zijn afspraken tussen de nieuwe coalitiepartijen. Tijdens het debat kunnen geen amendementen, maar wel moties worden ingediend;
  • Het nieuwe college van B&W stelt de portefeuilleverdeling vast, dit is geen raadsbevoegdheid.
 7. 6.1
  Verslag onderzoekscommissie
 8. 6.2

  De stemming over de benoeming van een wethouder is schriftelijk.

 9. 6.3
  Beëdiging wethouder
 10. 7
  Beëdiging nieuw raadslid
 11. 7.1
  Verslag onderzoekscommissie
 12. 7.2
  Beëdiging raadslid
 13. 8
  Moties vreemd aan de orde van de dag
 14. 9
  Sluiting