Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 21 december 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
burgemeester R.J. van de Mortel

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:03 - 00:05:08 - Rob Duijghuisen
  00:05:08 - 00:06:29 - R.J. van de Mortel
  00:05:08 - 00:06:29 - inspreker
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt met inbegrip van onderstaande wijziging vastgesteld:

  • Progressief Liberaal Vught kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan inzake Verkiezingscampagne voeren in Vught
  00:06:10 - 00:06:29 - R.J. van de Mortel
  00:06:10 - 00:06:29 - inspreker
  00:06:29 - 00:06:38 - Joris Vrensen
  00:06:38 - 00:07:24 - inspreker
  00:06:38 - 00:07:24 - R.J. van de Mortel
 3. 3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Gemeentebelangen (3), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (2), SamenLokaal (1), SP (1), VVD (4), CDA (3)

  Besluit

  De raad besluit unaniem (18 stemmen) een commissie in te stellen teneinde de geloofsbrieven te onderzoeken voor de benoeming van een wethouder en raadslid, bestaande uit de volgende leden:
  1. De heer M. Freund (voorzitter);
  2. De heer W.J. de Graaff
  3. De heer J.C.S.M. Vrensen.

  00:06:48 - 00:07:24 - inspreker
  00:06:48 - 00:07:24 - R.J. van de Mortel
 4. 4

  Besluit

  De raad besluit met 17 stemmen voor en 1 blanco om de heer N.C. de Lange te benoemen tot wethouder.

  00:07:12 - 00:07:24 - inspreker
  00:07:12 - 00:07:24 - R.J. van de Mortel
 5. 4.1

  00:07:18 - 00:07:24 - inspreker
  00:07:18 - 00:07:24 - R.J. van de Mortel
  00:07:24 - 00:07:58 - Michel Freund
  00:07:58 - 00:12:13 - inspreker
  00:07:58 - 00:12:13 - R.J. van de Mortel
 6. 4.2

  De stemming over de benoeming van een wethouder is schriftelijk.

  00:08:03 - 00:12:13 - inspreker
  00:08:03 - 00:12:13 - R.J. van de Mortel
  00:12:13 - 00:12:24 - Michel Freund
  00:12:24 - 00:14:54 - inspreker
  00:12:24 - 00:14:54 - R.J. van de Mortel
 7. 4.3

  00:14:46 - 00:14:54 - inspreker
  00:14:46 - 00:14:54 - R.J. van de Mortel
 8. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Gemeentebelangen (3), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (2), SamenLokaal (1), SP (1), VVD (4), CDA (3)

  Besluit

  De raad besluit unaniem (18 stemmen):

  1. Te verklaren dat de heer R.A.M. Duijghuisen voldoet aan de vereisten voor het raadslidmaatschap en geen betrekkingen vervult die daarmee onverenigbaar zijn;
  2. De heer R.A.M. Duijghuisen toe te laten als lid van de raad;
  00:14:47 - 00:14:54 - inspreker
  00:14:47 - 00:14:54 - R.J. van de Mortel
 9. 5.1

  00:14:49 - 00:14:54 - inspreker
  00:14:49 - 00:14:54 - R.J. van de Mortel
  00:14:54 - 00:15:13 - Michel Freund
  00:15:13 - 00:17:04 - inspreker
  00:15:13 - 00:17:04 - R.J. van de Mortel
 10. 5.2

  00:16:01 - 00:17:04 - inspreker
  00:16:01 - 00:17:04 - R.J. van de Mortel
 11. 6

  00:16:56 - 00:17:04 - inspreker
  00:16:56 - 00:17:04 - R.J. van de Mortel
  00:17:04 - 00:17:43 - Jan van Iersel
  00:17:43 - 00:17:55 - inspreker
  00:17:43 - 00:17:55 - R.J. van de Mortel
  00:17:55 - 00:18:24 - College van B&W
  00:18:24 - 00:19:59 - inspreker
  00:18:24 - 00:19:59 - R.J. van de Mortel
 12. 7

  00:18:33 - 00:19:59 - inspreker
  00:18:33 - 00:19:59 - R.J. van de Mortel
 13. 7.3

 14. 8
  Hamerstukken
 15. 8.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Gemeentebelangen (3), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (2), SamenLokaal (1), SP (1), VVD (4), CDA (3)

  Besluit

  De raad besluit unaniem (18 stemmen) in te stemmen met het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord.

  00:18:56 - 00:19:59 - inspreker
  00:18:56 - 00:19:59 - R.J. van de Mortel
 16. 8.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Gemeentebelangen (3), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (2), SamenLokaal (1), SP (1), VVD (4), CDA (3)

  Besluit

  De raad besluit unaniem (18 stemmen) een positieve zienswijze te geven op de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden- West- Noord (RAV BMWN).

  00:19:04 - 00:19:59 - inspreker
  00:19:04 - 00:19:59 - R.J. van de Mortel
 17. 8.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Gemeentebelangen (3), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (2), SamenLokaal (1), SP (1), VVD (4), CDA (3)

  Besluit

  De raad besluit unaniem (18 stemmen) een positieve zienswijze te geven op het ontwerp Gemeenschappelijke Regeling 2024 GGD Hart voor Brabant.

  00:19:13 - 00:19:59 - inspreker
  00:19:13 - 00:19:59 - R.J. van de Mortel
 18. 8.4

  Ter toelichting: in de Bijlage - 'Ontwikkeling lokale lastendruk' is per abuis een fout geslopen bij het opstellen. Dit is gecorrigeerd in de definitieve versie.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Gemeentebelangen (3), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (2), SamenLokaal (1), SP (1), VVD (4), CDA (3)

  Besluit

  De raad besluit unaniem (18 stemmen) tot vaststelling van de verordening op de heffing en de invordering van:

  • Onroerende zaak belasting Vught 202
  • Rioolheffing Vught 2024
  • Afvalstoffenheffing Vught 2024
  • Toeristenbelasting Vught 2024
  • Reclamebelasting Vught 2024
  • Marktgelden Vught 2024
  • Lijkbezorgingsrechten Vught 2024
  • Leges Vught 2024
  00:19:21 - 00:19:59 - inspreker
  00:19:21 - 00:19:59 - R.J. van de Mortel
 19. 8.5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Gemeentebelangen (3), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (2), SamenLokaal (1), SP (1), VVD (4), CDA (3)

  Besluit

  De raad besluit unaniem (18 stemmen):

  1. De financiële verordening gemeente Vught 2023 vast te stellen en met terugwerkende kracht in werking te laten treden per 1-1-2023;
  2. De controleverordening gemeente Vught 2023 vast te stellen en met terugwerkende kracht in werking te laten treden per 1-1-2023;
  3. De volgende verordeningen per 1-1-2023 in te trekken: a. Financiële verordening gemeente Vught 2017 en b. Controleverordening gemeente Vught 2003.
  00:19:29 - 00:19:59 - inspreker
  00:19:29 - 00:19:59 - R.J. van de Mortel
 20. 8.6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Gemeentebelangen (3), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (2), SamenLokaal (1), SP (1), VVD (4), CDA (3)

  Besluit

  De raad besluit unaniem (16 stemmen):

  1. De verordening Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid vast te stellen en met terugwerkende kracht in werking te laten treden per 1-1-2023;
  2. De verordening Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de Gemeente Vught 2006 in te trekken per 1-1-2023.
  00:19:37 - 00:19:59 - inspreker
  00:19:37 - 00:19:59 - R.J. van de Mortel
 21. 8.7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Gemeentebelangen (3), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (2), SamenLokaal (1), SP (1), VVD (4), CDA (3)

  Besluit

  De raad besluit unaniem (18 stemmen):

  1. De visie op preventief jeugdbeleid vast te stellen;
  2. Kennis te nemen van het ‘plan van aanpak jeugdparticipatie’.
  00:19:46 - 00:19:59 - inspreker
  00:19:46 - 00:19:59 - R.J. van de Mortel
  00:19:59 - 00:20:08 - Kim Dorna
  00:20:08 - 00:20:35 - R.J. van de Mortel
  00:20:08 - 00:20:35 - inspreker
 22. 8.8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Gemeentebelangen (3), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (2), SamenLokaal (1), SP (1), VVD (4), CDA (3)

  Besluit

  De raad besluit unaniem (18 stemmen):

  1. De huidige tijdelijke uitbreiding Praktijkondersteuner Huisartsen (POH) GGZ jeugd van 16 uur per week vanaf 1 januari 2024 structureel te maken zodat het totaal aantal structurele uren POH GGZ Jeugd 35 uur per week bedraagt;
  2. Ten behoeve van de kosten van deze uitbreiding structureel een bedrag ad. € 62.400,- beschikbaar te stellen en dit ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.
  00:19:53 - 00:19:59 - inspreker
  00:19:53 - 00:19:59 - R.J. van de Mortel
  00:19:59 - 00:20:08 - Kim Dorna
  00:20:08 - 00:20:35 - R.J. van de Mortel
  00:20:08 - 00:20:35 - inspreker
 23. 9

  00:20:22 - 00:20:35 - R.J. van de Mortel
  00:20:22 - 00:20:35 - inspreker
 24. 9.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Gemeentebelangen (3), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (2), SamenLokaal (1), SP (1), VVD (4), CDA (3)

  Besluit

  De raad besluit unaniem (18 stemmen):

  1. In te stemmen met de Nota van Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen Omgevingsvisie Vught 2023;
  2. De Omgevingsvisie Vught 2023 vast te stellen als Structuurvisie volgens artikel 2.1. Wet ruimtelijke ordening;
  3. Met de vaststelling van de omgevingsvisie in te trekken: de Structuurvisie Vught 2013 en de Structuurvisie Haaren 2015, voor zover van toepassing op het naar Vught overgegane gebied, inclusief de 1e wijziging Helvoirt (raad 21 juli 2022);
  4. Het college de bevoegdheid toe te kennen de Omgevingsvisie Vught 2023 te wijzigen mits de wijzigingen voortvloeien uit regelgeving of beleid dat door de raad is vastgesteld;
  5. De werking van de Omgevingsvisie Vught 2023 te evalueren, in ieder geval in januari 2025, of zoveel eerder als noodzakelijk, en de visie, indien noodzakelijk, aan te passen met inachtneming van het vigerende Coalitieakkoord.

  Amendementen

  Onderwerp
  Omgevingsvisie in balans
  00:20:27 - 00:20:35 - R.J. van de Mortel
  00:20:27 - 00:20:35 - inspreker
  00:20:35 - 00:21:19 - Kim Dorna
  00:21:19 - 00:21:22 - R.J. van de Mortel
  00:21:19 - 00:21:22 - inspreker
  00:21:22 - 00:21:43 - Ayah Yacoub
  00:21:43 - 00:21:47 - R.J. van de Mortel
  00:21:43 - 00:21:47 - inspreker
  00:21:47 - 00:22:29 - Bregje Peijnenburg-van Gemert
  00:22:29 - 00:22:31 - R.J. van de Mortel
  00:22:29 - 00:22:31 - inspreker
  00:22:31 - 00:24:04 - Nathalie Pullens-Robeerst
  00:24:04 - 00:24:05 - R.J. van de Mortel
  00:24:04 - 00:24:05 - inspreker
  00:24:05 - 00:25:23 - Joris Vrensen
  00:25:23 - 00:25:27 - inspreker
  00:25:23 - 00:25:27 - R.J. van de Mortel
  00:25:27 - 00:25:56 - Jan van Iersel
  00:25:56 - 00:26:08 - R.J. van de Mortel
  00:25:56 - 00:26:08 - inspreker
  00:26:08 - 00:27:54 - Willem Jan de Graaff
  00:27:54 - 00:27:56 - R.J. van de Mortel
  00:27:54 - 00:27:56 - inspreker
  00:27:56 - 00:29:15 - Martien Vromans
  00:29:15 - 00:29:16 - inspreker
  00:29:15 - 00:29:16 - R.J. van de Mortel
  00:29:16 - 00:29:31 - Joris Vrensen
  00:29:31 - 00:29:32 - inspreker
  00:29:31 - 00:29:32 - R.J. van de Mortel
  00:29:32 - 00:29:46 - Martien Vromans
  00:29:46 - 00:29:58 - R.J. van de Mortel
  00:29:46 - 00:29:58 - inspreker
  00:29:58 - 00:30:55 - College van B&W
  00:30:55 - 00:31:03 - R.J. van de Mortel
  00:30:55 - 00:31:03 - inspreker
  00:31:03 - 00:31:22 - Kim Dorna
  00:31:22 - 00:31:25 - inspreker
  00:31:22 - 00:31:25 - R.J. van de Mortel
  00:31:25 - 00:32:04 - Ayah Yacoub
  00:32:04 - 00:32:10 - R.J. van de Mortel
  00:32:04 - 00:32:10 - inspreker
  00:32:10 - 00:32:40 - Bregje Peijnenburg-van Gemert
  00:32:40 - 00:32:42 - R.J. van de Mortel
  00:32:40 - 00:32:42 - inspreker
  00:32:42 - 00:33:28 - Nathalie Pullens-Robeerst
  00:33:28 - 00:33:30 - inspreker
  00:33:28 - 00:33:30 - R.J. van de Mortel
  00:33:30 - 00:33:49 - Joris Vrensen
  00:33:49 - 00:33:55 - inspreker
  00:33:49 - 00:33:55 - R.J. van de Mortel
  00:33:55 - 00:34:08 - Nathalie Pullens-Robeerst
  00:34:08 - 00:34:09 - inspreker
  00:34:08 - 00:34:09 - R.J. van de Mortel
  00:34:09 - 00:34:21 - Rutger Jans
  00:34:21 - 00:34:22 - R.J. van de Mortel
  00:34:21 - 00:34:22 - inspreker
  00:34:22 - 00:35:29 - Joris Vrensen
  00:35:29 - 00:35:31 - R.J. van de Mortel
  00:35:29 - 00:35:31 - inspreker
  00:35:31 - 00:35:55 - Bregje Peijnenburg-van Gemert
  00:35:55 - 00:35:59 - inspreker
  00:35:55 - 00:35:59 - R.J. van de Mortel
  00:35:59 - 00:36:25 - Jan van Iersel
  00:36:25 - 00:36:28 - R.J. van de Mortel
  00:36:25 - 00:36:28 - inspreker
  00:36:28 - 00:37:55 - Willem Jan de Graaff
  00:37:55 - 00:37:58 - R.J. van de Mortel
  00:37:55 - 00:37:58 - inspreker
  00:37:58 - 00:38:38 - Martien Vromans
  00:38:38 - 00:39:23 - R.J. van de Mortel
  00:38:38 - 00:39:23 - inspreker
  00:39:23 - 00:39:34 - Ayah Yacoub
  00:39:34 - 00:39:38 - inspreker
  00:39:34 - 00:39:38 - R.J. van de Mortel
  00:39:38 - 00:39:47 - Joris Vrensen
  00:39:47 - 00:39:55 - inspreker
  00:39:47 - 00:39:55 - R.J. van de Mortel
 25. 9.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Gemeentebelangen (3), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (2), SamenLokaal (1), SP (1), VVD (4), CDA (3)

  Besluit

  De raad besluit unaniem (18 stemmen) af te zien van het Adviesrecht als bedoeld in bijlage 1 behorende bij Raadsbesluit d.d. 22 juni 2022 ten aanzien van de aanvraag voor een Buitenplanse Omgevingsplan Activiteit onder de Omgevingswet, voor de ontwikkeling van Leyhoeve.

  00:39:51 - 00:39:55 - inspreker
  00:39:51 - 00:39:55 - R.J. van de Mortel
  00:39:55 - 00:41:37 - Rob Duijghuisen
  00:41:37 - 00:41:42 - inspreker
  00:41:37 - 00:41:42 - R.J. van de Mortel
  00:41:42 - 00:41:56 - Pieter van de Meerakker
  00:41:56 - 00:42:05 - inspreker
  00:41:56 - 00:42:05 - R.J. van de Mortel
  00:42:05 - 00:42:17 - College van B&W
  00:42:17 - 00:42:37 - R.J. van de Mortel
  00:42:17 - 00:42:37 - inspreker
 26. 9.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Gemeentebelangen (3), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (2), SamenLokaal (1), SP (1), VVD (4), CDA (3)

  Besluit

  De raad besluit unaniem (18 stemmen) het Speel- beweeg- en sportbeleid 2024-2029 'Optimaal bewegen' in een beweegvriendelijke omgeving vast te stellen.

  Moties

  Onderwerp
  Schoolzwemmen faciliteren

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Schoolzwemmen (nota speel-, beweeg- en sportbeleid)
  00:42:32 - 00:42:37 - R.J. van de Mortel
  00:42:32 - 00:42:37 - inspreker
  00:42:37 - 00:42:46 - Kim Dorna
  00:42:46 - 00:42:48 - R.J. van de Mortel
  00:42:46 - 00:42:48 - inspreker
  00:42:48 - 00:44:14 - Ayah Yacoub
  00:44:14 - 00:44:19 - R.J. van de Mortel
  00:44:14 - 00:44:19 - inspreker
  00:44:19 - 00:45:45 - Guus van Woesik
  00:45:45 - 00:45:47 - R.J. van de Mortel
  00:45:45 - 00:45:47 - inspreker
  00:45:47 - 00:46:03 - Koen van Dinther
  00:46:03 - 00:46:05 - R.J. van de Mortel
  00:46:03 - 00:46:05 - inspreker
  00:46:05 - 00:47:15 - Joris Vrensen
  00:47:15 - 00:47:16 - inspreker
  00:47:15 - 00:47:16 - R.J. van de Mortel
  00:47:16 - 00:47:47 - Ans Beijens
  00:47:47 - 00:47:48 - inspreker
  00:47:47 - 00:47:48 - R.J. van de Mortel
  00:47:48 - 00:48:16 - Pieter van de Meerakker
  00:48:16 - 00:48:18 - R.J. van de Mortel
  00:48:16 - 00:48:18 - inspreker
  00:48:18 - 00:48:39 - Martien Vromans
  00:48:39 - 00:48:46 - R.J. van de Mortel
  00:48:39 - 00:48:46 - inspreker
  00:48:46 - 00:50:14 - College van B&W
  00:50:14 - 00:50:17 - inspreker
  00:50:14 - 00:50:17 - R.J. van de Mortel
  00:50:17 - 00:50:46 - Joris Vrensen
  00:50:46 - 00:51:14 - College van B&W
  00:51:14 - 00:51:15 - R.J. van de Mortel
  00:51:14 - 00:51:15 - inspreker
  00:51:15 - 00:51:32 - Ayah Yacoub
  00:51:32 - 00:52:06 - College van B&W
  00:52:06 - 00:55:30 - R.J. van de Mortel
  00:52:06 - 00:55:30 - inspreker
  00:55:30 - 00:55:35 - Guus van Woesik
  00:55:35 - 00:56:09 - Ayah Yacoub
  00:56:09 - 00:57:16 - R.J. van de Mortel
  00:56:09 - 00:57:16 - inspreker
 27. 10

  Moties

  Onderwerp
  Verkiezingscampagne voeren in Vught

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Communicatie over verkiezingscampagnes
  00:57:11 - 00:57:16 - R.J. van de Mortel
  00:57:11 - 00:57:16 - inspreker
  00:57:16 - 00:58:46 - Joris Vrensen
  00:58:46 - 01:00:48 - R.J. van de Mortel
  00:58:46 - 01:00:48 - inspreker
  01:00:48 - 01:01:37 - Joris Vrensen
  01:01:37 - 01:02:12 - R.J. van de Mortel
  01:01:37 - 01:02:12 - inspreker
  01:02:12 - 01:02:48 - Kim Dorna
  01:02:48 - 01:03:35 - Ayah Yacoub
  01:03:35 - 01:03:38 - R.J. van de Mortel
  01:03:35 - 01:03:38 - inspreker
  01:03:38 - 01:03:53 - Bregje Peijnenburg-van Gemert
  01:03:53 - 01:03:55 - R.J. van de Mortel
  01:03:53 - 01:03:55 - inspreker
  01:03:55 - 01:05:11 - Nathalie Pullens-Robeerst
  01:05:11 - 01:05:12 - R.J. van de Mortel
  01:05:11 - 01:05:12 - inspreker
  01:05:12 - 01:05:57 - Joris Vrensen
  01:05:57 - 01:06:58 - Nathalie Pullens-Robeerst
  01:06:58 - 01:06:59 - R.J. van de Mortel
  01:06:58 - 01:06:59 - inspreker
  01:06:59 - 01:08:07 - Rutger Jans
  01:08:07 - 01:08:10 - inspreker
  01:08:07 - 01:08:10 - R.J. van de Mortel
  01:08:10 - 01:08:49 - Pieter van de Meerakker
  01:08:49 - 01:08:51 - inspreker
  01:08:49 - 01:08:51 - R.J. van de Mortel
  01:08:51 - 01:09:18 - Martien Vromans
  01:09:18 - 01:09:20 - R.J. van de Mortel
  01:09:18 - 01:09:20 - inspreker
  01:09:20 - 01:09:53 - Joris Vrensen
  01:09:53 - 01:11:18 - inspreker
  01:09:53 - 01:11:18 - R.J. van de Mortel
 28. 11

  01:10:46 - 01:11:18 - inspreker
  01:10:46 - 01:11:18 - R.J. van de Mortel