Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering

donderdag 18 januari 2024

20:00 - 23:23
Locatie

Commissiekamer

Voorzitter
M. Venrooij
Toelichting

Omwille van het tijdstip wordt de commissievergadering om 23:23 uur geschorst. De vergadering wordt op 25 januari om 20:00 uur hervat met de agendapunten 'Vestiging voorkeursrecht op diverse (geclusterde) gronden in de gemeente Vught voor de opwek van lokale duurzame energie' gevolgd door 'Nota Reserves en voorzieningen'.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Melding van afwezigheid van mevrouw Beijens-Swalen, de heer de Graaff en wethouder den Otter in verband met zakelijke verplichtingen.

  00:00:03 - 00:12:51 - Inspreker
  00:12:51 - 00:16:37 - Commissievoorzitter
 2. 2

  1. De heer van Rijckevorsel namens Landgoederen Beukenhorst, Groensche Hoeven, Bleijendijk en Stichting Brabants Landschap - agendapunt 5.1 Vervolg reconstructie N65;
  2. De heer Wieringa namens IVN/NMV - agendapunt 5.1 Vervolg reconstructie N65;
  3. Mevrouw Van Erp namens Vught Structureel - agendapunt 5.1 Vervolg reconstructie N65;
  4. De heer Smit namens Samen voor Vught - agendapunt 5.1 Vervolg reconstructie N65;
  5. De heer Helmer namens VughtParticipeert - agendapunt 5.1 Vervolg reconstructie N65;
  6. De heer Claessen namens Podium C - agendapunt 5.1 Vervolg reconstructie N65;
  7. Mevrouw van Helvert namens initiatiefnemers Stichting het Palet- agendapunt 5.3 Vaststelling bestemmingsplan Huis voor Vincent;
  8. Mevrouw Van Iersel, Sjaalom, agendapunt 5.3 Vaststelling bestemmingsplan Huis voor Vincent.
  • Schriftelijke inspraakbijdrage de heer Maas - agendapunt 5.1;
  • Schriftelijke inspraakbijdrage van de heer van den Hurk - agendapunt 5.3 Vaststelling bestemmingsplan Huis voor Vincent;
  • Schriftelijke inspraakreactie ZLTO Dommel en Aa - agendapunt 5.5 Aanwijzing diverse (geclusterde) gronden gemeente Vught, op grond van artikel 5 Wet voorkeursrecht gemeenten.
 3. 3.1

  Besluit

  In verband met insprekers bij agendapunt 5.3 'Vaststelling bestemmingsplan Huis van Vincent' wordt dit agendapunt direct behandeld ná agendapunt 5.1 'Vervolg reconstructie N65'.

 4. 3.2

  00:15:35 - 00:16:37 - Commissievoorzitter
 5. 3.3

  00:15:39 - 00:16:37 - Commissievoorzitter
 6. 4
  Mededelingen
 7. 4.1

  00:15:52 - 00:16:37 - Commissievoorzitter
 8. 4.2

  00:15:59 - 00:16:37 - Commissievoorzitter
 9. 5
  Ter advisering
 10. 5.1

  Besluit

  De commissie adviseert om dit agendapunt als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 1 februari 2024.

  00:16:09 - 00:16:37 - Commissievoorzitter
  00:16:37 - 00:20:47 - Inspreker
  00:20:47 - 00:21:44 - Commissievoorzitter
  00:21:44 - 00:22:01 - VVD
  00:22:01 - 00:22:09 - Inspreker
  00:22:09 - 00:22:11 - Commissievoorzitter
  00:22:11 - 00:22:34 - Gemeentebelangen
  00:22:34 - 00:22:48 - Inspreker
  00:22:48 - 00:22:58 - Commissievoorzitter
  00:22:58 - 00:26:45 - Inspreker
  00:26:45 - 00:27:47 - Commissievoorzitter
  00:27:47 - 00:28:05 - Progressief Liberaal Vught
  00:28:05 - 00:29:04 - Inspreker
  00:29:04 - 00:29:10 - Commissievoorzitter
  00:29:10 - 00:29:32 - CDA
  00:29:32 - 00:30:50 - Inspreker
  00:30:50 - 00:31:08 - Commissievoorzitter
  00:31:08 - 00:34:47 - Inspreker
  00:34:47 - 00:34:52 - Commissievoorzitter
  00:34:52 - 00:35:08 - SP
  00:35:08 - 00:35:28 - Inspreker
  00:35:28 - 00:35:30 - Commissievoorzitter
  00:35:30 - 00:35:35 - Progressief Liberaal Vught
  00:35:35 - 00:35:48 - Commissievoorzitter
  00:35:48 - 00:39:00 - Inspreker
  00:39:00 - 00:39:25 - Commissievoorzitter
  00:39:25 - 00:43:38 - Inspreker
  00:43:38 - 00:44:18 - Commissievoorzitter
  00:44:18 - 00:48:59 - Inspreker
  00:48:59 - 00:53:41 - CDA
  00:53:41 - 00:53:45 - Commissievoorzitter
  00:53:45 - 00:57:25 - D66
  00:57:25 - 00:57:29 - Commissievoorzitter
  00:57:29 - 00:57:51 - Gemeentebelangen
  00:57:51 - 00:58:10 - D66
  00:58:10 - 00:58:19 - Gemeentebelangen
  00:58:19 - 00:58:30 - D66
  00:58:30 - 00:58:34 - Commissievoorzitter
  00:58:34 - 01:01:11 - SamenLokaal
  01:01:11 - 01:01:18 - Commissievoorzitter
  01:01:18 - 01:06:16 - PvdA-GroenLinks
  01:06:16 - 01:06:20 - Commissievoorzitter
  01:06:20 - 01:09:14 - SP
  01:09:14 - 01:09:19 - Commissievoorzitter
  01:09:19 - 01:14:26 - Gemeentebelangen
  01:14:26 - 01:14:35 - Commissievoorzitter
  01:14:35 - 01:18:59 - VVD
  01:18:59 - 01:19:06 - Commissievoorzitter
  01:19:06 - 01:19:35 - D66
  01:19:35 - 01:19:36 - Commissievoorzitter
  01:19:36 - 01:20:11 - VVD
  01:20:11 - 01:20:15 - Commissievoorzitter
  01:20:15 - 01:20:21 - D66
  01:20:21 - 01:20:36 - VVD
  01:20:36 - 01:20:40 - Commissievoorzitter
  01:20:40 - 01:21:12 - Progressief Liberaal Vught
  01:21:12 - 01:21:13 - Commissievoorzitter
  01:21:13 - 01:21:37 - VVD
  01:21:37 - 01:21:41 - Commissievoorzitter
  01:21:41 - 01:22:29 - SP
  01:22:29 - 01:22:30 - Commissievoorzitter
  01:22:30 - 01:22:41 - VVD
  01:22:41 - 01:22:58 - Gemeentebelangen
  01:22:58 - 01:23:29 - VVD
  01:23:29 - 01:23:34 - Commissievoorzitter
  01:23:34 - 01:24:43 - Fractie Rasenberg
  01:24:43 - 01:24:45 - Commissievoorzitter
  01:24:45 - 01:28:40 - Progressief Liberaal Vught
  01:28:40 - 01:28:57 - Commissievoorzitter
  01:28:57 - 01:29:46 - College van B&W
  01:29:46 - 01:29:55 - Commissievoorzitter
  01:29:55 - 01:33:28 - CDA
  01:33:28 - 01:33:32 - Commissievoorzitter
  01:33:32 - 01:33:41 - Progressief Liberaal Vught
  01:33:41 - 01:34:20 - CDA
  01:34:20 - 01:34:25 - Commissievoorzitter
  01:34:25 - 01:35:03 - Progressief Liberaal Vught
  01:35:03 - 01:35:32 - CDA
  01:35:32 - 01:35:33 - Commissievoorzitter
  01:35:33 - 01:35:46 - Progressief Liberaal Vught
  01:35:46 - 01:35:48 - Commissievoorzitter
  01:35:48 - 01:36:15 - CDA
  01:36:15 - 01:36:18 - Commissievoorzitter
  01:36:18 - 01:36:58 - Gemeentebelangen
  01:36:58 - 01:36:59 - Commissievoorzitter
  01:36:59 - 01:37:39 - CDA
  01:37:39 - 01:37:41 - Commissievoorzitter
  01:37:41 - 01:38:10 - SP
  01:38:10 - 01:38:29 - CDA
  01:38:29 - 01:38:30 - Commissievoorzitter
  01:38:30 - 01:38:54 - SP
  01:38:54 - 01:39:08 - Commissievoorzitter
  01:39:08 - 01:39:53 - D66
  01:39:53 - 01:39:55 - Commissievoorzitter
  01:39:55 - 01:41:15 - CDA
  01:41:15 - 01:41:16 - Commissievoorzitter
  01:41:16 - 01:41:49 - D66
  01:41:49 - 01:41:50 - Commissievoorzitter
  01:41:50 - 01:42:00 - CDA
  01:42:00 - 01:42:30 - D66
  01:42:30 - 01:42:58 - CDA
  01:42:58 - 01:42:59 - Commissievoorzitter
  01:42:59 - 01:43:13 - D66
  01:43:13 - 01:43:26 - CDA
  01:43:26 - 01:44:27 - D66
  01:44:27 - 01:44:32 - Commissievoorzitter
  01:44:32 - 01:45:40 - Gemeentebelangen
  01:45:40 - 01:47:05 - D66
  01:47:05 - 01:47:08 - Commissievoorzitter
  01:47:08 - 01:47:27 - Gemeentebelangen
  01:47:27 - 01:47:49 - D66
  01:47:49 - 01:47:50 - Gemeentebelangen
  01:47:50 - 01:48:04 - Commissievoorzitter
  01:48:04 - 01:48:15 - D66
  01:48:15 - 01:48:19 - Commissievoorzitter
  01:48:19 - 01:49:30 - Progressief Liberaal Vught
  01:49:30 - 01:50:09 - Commissievoorzitter
  01:50:09 - 01:50:49 - Progressief Liberaal Vught
  01:50:49 - 01:51:23 - Commissievoorzitter
  01:51:23 - 01:51:44 - Progressief Liberaal Vught
  01:51:44 - 01:51:53 - Commissievoorzitter
  01:51:53 - 01:55:54 - D66
  01:55:54 - 01:56:02 - Commissievoorzitter
  01:56:02 - 01:56:16 - Progressief Liberaal Vught
  01:56:16 - 01:56:53 - D66
  01:56:53 - 01:56:58 - Commissievoorzitter
  01:56:58 - 01:57:23 - CDA
  01:57:23 - 01:57:30 - Commissievoorzitter
  01:57:30 - 01:58:15 - SamenLokaal
  01:58:15 - 01:58:19 - Commissievoorzitter
  01:58:19 - 02:02:38 - PvdA-GroenLinks
  02:02:38 - 02:02:43 - Commissievoorzitter
  02:02:43 - 02:03:34 - SP
  02:03:34 - 02:04:03 - Commissievoorzitter
  02:04:03 - 02:06:07 - PvdA-GroenLinks
  02:06:07 - 02:06:13 - Commissievoorzitter
  02:06:13 - 02:06:39 - PvdA-GroenLinks
  02:06:39 - 02:07:04 - Fractie Rasenberg
  02:07:04 - 02:07:05 - Commissievoorzitter
  02:07:05 - 02:08:16 - PvdA-GroenLinks
  02:08:16 - 02:08:20 - Commissievoorzitter
  02:08:20 - 02:09:10 - SP
  02:09:10 - 02:09:13 - Commissievoorzitter
  02:09:13 - 02:11:01 - Gemeentebelangen
  02:11:01 - 02:11:15 - Commissievoorzitter
  02:11:15 - 02:11:54 - PvdA-GroenLinks
  02:11:54 - 02:11:55 - Commissievoorzitter
  02:11:55 - 02:12:57 - Gemeentebelangen
  02:12:57 - 02:12:58 - Commissievoorzitter
  02:12:58 - 02:13:53 - PvdA-GroenLinks
  02:13:53 - 02:13:54 - Commissievoorzitter
  02:13:54 - 02:15:23 - Gemeentebelangen
  02:15:23 - 02:15:26 - Commissievoorzitter
  02:15:26 - 02:16:23 - Progressief Liberaal Vught
  02:16:23 - 02:16:25 - Commissievoorzitter
  02:16:25 - 02:17:24 - Gemeentebelangen
  02:17:24 - 02:17:26 - Commissievoorzitter
  02:17:26 - 02:18:28 - Progressief Liberaal Vught
  02:18:28 - 02:18:31 - Commissievoorzitter
  02:18:31 - 02:19:04 - Gemeentebelangen
  02:19:04 - 02:19:09 - Commissievoorzitter
  02:19:09 - 02:21:33 - VVD
  02:21:33 - 02:21:34 - Commissievoorzitter
  02:21:34 - 02:22:18 - PvdA-GroenLinks
  02:22:18 - 02:22:24 - Commissievoorzitter
  02:22:24 - 02:22:49 - Progressief Liberaal Vught
  02:22:49 - 02:22:50 - Commissievoorzitter
  02:22:50 - 02:23:35 - PvdA-GroenLinks
  02:23:35 - 02:23:44 - Commissievoorzitter
  02:23:44 - 02:23:56 - VVD
  02:23:56 - 02:23:59 - Commissievoorzitter
  02:23:59 - 02:24:41 - CDA
  02:24:41 - 02:24:42 - Commissievoorzitter
  02:24:42 - 02:24:45 - VVD
  02:24:45 - 02:24:49 - Commissievoorzitter
  02:24:49 - 02:26:38 - Fractie Rasenberg
  02:26:38 - 02:26:43 - Commissievoorzitter
  02:26:43 - 02:29:19 - Progressief Liberaal Vught
  02:29:19 - 02:29:20 - Commissievoorzitter
  02:29:20 - 02:29:41 - D66
  02:29:41 - 02:30:28 - Progressief Liberaal Vught
  02:30:28 - 02:30:39 - Commissievoorzitter
  02:30:39 - 02:32:03 - College van B&W
  02:32:03 - 02:32:04 - Commissievoorzitter
  02:32:04 - 02:32:43 - PvdA-GroenLinks
  02:32:43 - 02:33:44 - College van B&W
  02:33:44 - 02:33:46 - Commissievoorzitter
  02:33:46 - 02:34:26 - PvdA-GroenLinks
  02:34:26 - 02:34:31 - Commissievoorzitter
  02:34:31 - 02:35:23 - Progressief Liberaal Vught
  02:35:23 - 02:35:24 - Commissievoorzitter
  02:35:24 - 02:36:37 - College van B&W
  02:36:37 - 02:36:39 - Commissievoorzitter
  02:36:39 - 02:37:07 - Progressief Liberaal Vught
  02:37:07 - 02:37:21 - Commissievoorzitter
  02:37:21 - 02:37:29 - College van B&W
  02:37:29 - 02:40:20 - College van B&W
  02:40:20 - 02:40:27 - Commissievoorzitter
  02:40:27 - 02:40:42 - SamenLokaal
  02:40:42 - 02:40:43 - Commissievoorzitter
  02:40:43 - 02:40:59 - College van B&W
  02:40:59 - 02:41:00 - Commissievoorzitter
  02:41:00 - 02:41:30 - Progressief Liberaal Vught
  02:41:30 - 02:41:41 - College van B&W
  02:41:41 - 02:47:36 - College van B&W
  02:47:36 - 02:49:07 - Commissievoorzitter
  02:49:07 - 02:51:42 - Inspreker
 11. 5.2

  Besluit

  De commissie adviseert om dit agendapunt als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 1 februari 2024.

  02:50:23 - 02:51:42 - Inspreker
  02:51:42 - 02:52:07 - Commissievoorzitter
  02:52:07 - 02:55:35 - Inspreker
  02:55:35 - 02:56:12 - Commissievoorzitter
  02:56:12 - 02:57:46 - CDA
  02:57:46 - 02:57:51 - Commissievoorzitter
  02:57:51 - 02:59:06 - D66
  02:59:06 - 02:59:11 - Commissievoorzitter
  02:59:11 - 03:01:51 - SamenLokaal
  03:01:51 - 03:01:54 - Commissievoorzitter
  03:01:54 - 03:02:07 - Progressief Liberaal Vught
  03:02:07 - 03:02:12 - Commissievoorzitter
  03:02:12 - 03:03:31 - PvdA-GroenLinks
  03:03:31 - 03:03:32 - Commissievoorzitter
  03:03:32 - 03:03:40 - SP
  03:03:40 - 03:03:42 - Commissievoorzitter
  03:03:42 - 03:06:42 - Gemeentebelangen
  03:06:42 - 03:06:49 - Commissievoorzitter
  03:06:49 - 03:08:03 - VVD
  03:08:03 - 03:08:06 - Commissievoorzitter
  03:08:06 - 03:08:39 - Fractie Rasenberg
  03:08:39 - 03:08:49 - Commissievoorzitter
  03:08:49 - 03:10:02 - College van B&W
  03:10:02 - 03:10:25 - Commissievoorzitter
  03:10:25 - 03:10:34 - CDA
  03:10:34 - 03:10:35 - Commissievoorzitter
  03:10:35 - 03:10:47 - College van B&W
  03:10:47 - 03:10:58 - Commissievoorzitter
  03:10:58 - 03:11:19 - CDA
  03:11:19 - 03:11:23 - Commissievoorzitter
  03:11:23 - 03:11:32 - D66
  03:11:32 - 03:11:35 - Commissievoorzitter
  03:11:35 - 03:11:51 - SamenLokaal
  03:11:51 - 03:11:52 - Commissievoorzitter
  03:11:52 - 03:11:57 - PvdA-GroenLinks
  03:11:57 - 03:12:02 - SP
  03:12:02 - 03:12:13 - Gemeentebelangen
  03:12:13 - 03:12:19 - VVD
  03:12:19 - 03:12:32 - Fractie Rasenberg
  03:12:32 - 03:14:19 - Commissievoorzitter
  03:14:19 - 03:14:31 - CDA
  03:14:31 - 03:14:37 - Commissievoorzitter
  03:14:37 - 03:14:47 - D66
  03:14:47 - 03:14:50 - Commissievoorzitter
  03:14:50 - 03:15:14 - SamenLokaal
  03:15:14 - 03:15:25 - Commissievoorzitter
  03:15:25 - 03:16:09 - PvdA-GroenLinks
  03:16:09 - 03:16:12 - Commissievoorzitter
  03:16:12 - 03:16:22 - VVD
  03:16:22 - 03:16:46 - Commissievoorzitter
  03:16:46 - 03:16:51 - CDA
  03:16:51 - 03:16:54 - Commissievoorzitter
  03:16:54 - 03:17:05 - PvdA-GroenLinks
  03:17:05 - 03:17:06 - Fractie Rasenberg
  03:17:06 - 03:17:23 - Commissievoorzitter
  03:17:23 - 03:17:36 - Commissievoorzitter
  03:17:36 - 03:17:39 - Fractie Rasenberg
  03:17:39 - 03:18:18 - SP
  03:18:18 - 03:18:23 - Commissievoorzitter
  03:18:23 - 03:19:08 - Gemeentebelangen
  03:19:08 - 03:19:11 - Commissievoorzitter
  03:19:11 - 03:19:19 - VVD
  03:19:19 - 03:19:20 - Commissievoorzitter
  03:19:20 - 03:19:41 - Fractie Rasenberg
  03:19:41 - 03:19:55 - Commissievoorzitter
  03:19:55 - 03:20:03 - CDA
  03:20:03 - 03:20:04 - Commissievoorzitter
  03:20:04 - 03:20:18 - Fractie Rasenberg
  03:20:18 - 03:20:21 - Commissievoorzitter
  03:20:21 - 03:21:22 - Progressief Liberaal Vught
  03:21:22 - 03:21:35 - Commissievoorzitter
  03:21:35 - 03:22:13 - Gemeentebelangen
  03:22:13 - 03:22:25 - Commissievoorzitter
  03:22:25 - 03:22:46 - Progressief Liberaal Vught
  03:22:46 - 03:22:56 - Commissievoorzitter
  03:22:56 - 03:23:41 - College van B&W
  03:23:41 - 03:23:43 - Commissievoorzitter
  03:23:43 - 03:24:20 - PvdA-GroenLinks
  03:24:20 - 03:24:21 - Commissievoorzitter
  03:24:21 - 03:25:20 - College van B&W
  03:25:20 - 03:25:23 - Commissievoorzitter
  03:25:23 - 03:26:03 - Progressief Liberaal Vught
  03:26:03 - 03:26:04 - College van B&W
  03:26:04 - 03:27:02 - Commissievoorzitter
  03:27:02 - 03:27:39 - D66
  03:27:39 - 03:27:43 - Commissievoorzitter
  03:27:43 - 03:27:47 - D66
  03:27:47 - 03:27:56 - SamenLokaal
  03:27:56 - 03:28:13 - Progressief Liberaal Vught
  03:28:13 - 03:28:50 - Commissievoorzitter
 12. 5.3

  Besluit

  De commissie adviseert om dit agendapunt als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 1 februari 2024, met daarbij de volgende opmerking:


  na unaniem akkoord van de commissie wordt een ambtshalve aanpassing doorgevoerd in de nota van zienswijze én de verbeelding van het bestemmingsplan. Deze aanpassing heeft betrekking op wijzigingen aan de veranda zoals overeengekomen tussen ontwikkelaar en de buurman van het betreffende bestemmingsplan.


  In afwachting van deze aanpassingen in de stukken is het agendapunt een bespreekstuk. Fracties laten aan de griffie weten indien het voor hun alsnog een hamerstuk wordt.

  02:50:29 - 02:51:42 - Inspreker
  02:51:42 - 02:52:07 - Commissievoorzitter
  02:52:07 - 02:55:35 - Inspreker
  02:55:35 - 02:56:12 - Commissievoorzitter
  02:56:12 - 02:57:46 - CDA
  02:57:46 - 02:57:51 - Commissievoorzitter
  02:57:51 - 02:59:06 - D66
  02:59:06 - 02:59:11 - Commissievoorzitter
  02:59:11 - 03:01:51 - SamenLokaal
  03:01:51 - 03:01:54 - Commissievoorzitter
  03:01:54 - 03:02:07 - Progressief Liberaal Vught
  03:02:07 - 03:02:12 - Commissievoorzitter
  03:02:12 - 03:03:31 - PvdA-GroenLinks
  03:03:31 - 03:03:32 - Commissievoorzitter
  03:03:32 - 03:03:40 - SP
  03:03:40 - 03:03:42 - Commissievoorzitter
  03:03:42 - 03:06:42 - Gemeentebelangen
  03:06:42 - 03:06:49 - Commissievoorzitter
  03:06:49 - 03:08:03 - VVD
  03:08:03 - 03:08:06 - Commissievoorzitter
  03:08:06 - 03:08:39 - Fractie Rasenberg
  03:08:39 - 03:08:49 - Commissievoorzitter
  03:08:49 - 03:10:02 - College van B&W
  03:10:02 - 03:10:25 - Commissievoorzitter
  03:10:25 - 03:10:34 - CDA
  03:10:34 - 03:10:35 - Commissievoorzitter
  03:10:35 - 03:10:47 - College van B&W
  03:10:47 - 03:10:58 - Commissievoorzitter
  03:10:58 - 03:11:19 - CDA
  03:11:19 - 03:11:23 - Commissievoorzitter
  03:11:23 - 03:11:32 - D66
  03:11:32 - 03:11:35 - Commissievoorzitter
  03:11:35 - 03:11:51 - SamenLokaal
  03:11:51 - 03:11:52 - Commissievoorzitter
  03:11:52 - 03:11:57 - PvdA-GroenLinks
  03:11:57 - 03:12:02 - SP
  03:12:02 - 03:12:13 - Gemeentebelangen
  03:12:13 - 03:12:19 - VVD
  03:12:19 - 03:12:32 - Fractie Rasenberg
  03:12:32 - 03:14:19 - Commissievoorzitter
 13. 5.4

  18.01.2024: Op verzoek van het college is in de stukken van de starterslening 2024 een jaartal aangepast. Per abuis stond het jaartal 2023 i.p.v. 2024 vermeld. Dit is nu aangepast in zowel het RV als het RB.

  Besluit

  De commissie adviseert om dit agendapunt als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 1 februari 2024.


  Toelichting: voor alle fracties is het agendapunt een hamerstuk m.u.v. Progressief Liberaal Vught (PLV). PLV laat het aan de griffie weten indien het alsnog een hamerstuk wordt.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Starterslening
  Starterslening
  03:13:46 - 03:14:19 - Commissievoorzitter
  03:14:19 - 03:14:31 - CDA
  03:14:31 - 03:14:37 - Commissievoorzitter
  03:14:37 - 03:14:47 - D66
  03:14:47 - 03:14:50 - Commissievoorzitter
  03:14:50 - 03:15:14 - SamenLokaal
  03:15:14 - 03:15:25 - Commissievoorzitter
  03:15:25 - 03:16:09 - PvdA-GroenLinks
  03:16:09 - 03:16:12 - Commissievoorzitter
  03:16:12 - 03:16:22 - VVD
  03:16:22 - 03:16:46 - Commissievoorzitter
  03:16:46 - 03:16:51 - CDA
  03:16:51 - 03:16:54 - Commissievoorzitter
  03:16:54 - 03:17:05 - PvdA-GroenLinks
  03:17:05 - 03:17:06 - Fractie Rasenberg
  03:17:06 - 03:17:23 - Commissievoorzitter
  03:17:23 - 03:17:36 - Commissievoorzitter
  03:17:36 - 03:17:39 - Fractie Rasenberg
  03:17:39 - 03:18:18 - SP
  03:18:18 - 03:18:23 - Commissievoorzitter
  03:18:23 - 03:19:08 - Gemeentebelangen
  03:19:08 - 03:19:11 - Commissievoorzitter
  03:19:11 - 03:19:19 - VVD
  03:19:19 - 03:19:20 - Commissievoorzitter
  03:19:20 - 03:19:41 - Fractie Rasenberg
  03:19:41 - 03:19:55 - Commissievoorzitter
  03:19:55 - 03:20:03 - CDA
  03:20:03 - 03:20:04 - Commissievoorzitter
  03:20:04 - 03:20:18 - Fractie Rasenberg
  03:20:18 - 03:20:21 - Commissievoorzitter
  03:20:21 - 03:21:22 - Progressief Liberaal Vught
  03:21:22 - 03:21:35 - Commissievoorzitter
  03:21:35 - 03:22:13 - Gemeentebelangen
  03:22:13 - 03:22:25 - Commissievoorzitter
  03:22:25 - 03:22:46 - Progressief Liberaal Vught
  03:22:46 - 03:22:56 - Commissievoorzitter
  03:22:56 - 03:23:41 - College van B&W
  03:23:41 - 03:23:43 - Commissievoorzitter
  03:23:43 - 03:24:20 - PvdA-GroenLinks
  03:24:20 - 03:24:21 - Commissievoorzitter
  03:24:21 - 03:25:20 - College van B&W
  03:25:20 - 03:25:23 - Commissievoorzitter
  03:25:23 - 03:26:03 - Progressief Liberaal Vught
  03:26:03 - 03:26:04 - College van B&W
  03:26:04 - 03:27:02 - Commissievoorzitter
  03:27:02 - 03:27:39 - D66
  03:27:39 - 03:27:43 - Commissievoorzitter
  03:27:43 - 03:27:47 - D66
  03:27:47 - 03:27:56 - SamenLokaal
  03:27:56 - 03:28:13 - Progressief Liberaal Vught
  03:28:13 - 03:28:50 - Commissievoorzitter
  03:28:50 - 03:29:10 - CDA
  03:29:10 - 03:29:13 - Commissievoorzitter
  03:29:13 - 03:30:54 - D66
  03:30:54 - 03:30:56 - Commissievoorzitter
  03:30:56 - 03:30:57 - D66
  03:30:57 - 03:30:59 - SamenLokaal
  03:30:59 - 03:31:01 - Commissievoorzitter
  03:31:01 - 03:31:13 - PvdA-GroenLinks
  03:31:13 - 03:31:19 - SP
  03:31:19 - 03:31:51 - Gemeentebelangen
  03:31:51 - 03:32:00 - Commissievoorzitter
  03:32:00 - 03:32:56 - VVD
  03:32:56 - 03:32:59 - Commissievoorzitter
  03:32:59 - 03:33:02 - Fractie Rasenberg
  03:33:02 - 03:33:06 - Commissievoorzitter
  03:33:06 - 03:34:08 - Progressief Liberaal Vught
  03:34:08 - 03:34:23 - Commissievoorzitter
  03:34:23 - 03:35:04 - College van B&W
  03:35:04 - 03:35:13 - Commissievoorzitter
  03:35:13 - 03:35:20 - D66
  03:35:20 - 03:35:33 - Commissievoorzitter
  03:35:33 - 03:35:43 - Progressief Liberaal Vught
  03:35:43 - 03:37:48 - Commissievoorzitter
 14. 5.5

  18-01-2024: geactualiseerde overzichtskaart_V3 vanavond aangeleverd.


  12-01-2024: Aan de hand van de ambtshalve wijziging van de perceelslijst is een nieuwe kaart gemaakt. Hierin staan in rood de afgevallen percelen en in groen de percelen waar het voorkeursrecht op blijft gevestigd met het raadsbesluit. Hierin staan tevens twee grijze percelen. Deze percelen dienen groen te zijn gekleurd. Vanwege een technisch probleem is dat in deze kaart nog niet goed opgenomen. Vóór de vergadering van 18 januari wordt een nieuwe kaart aangeleverd waarin alle percelen goed ingekleurd zijn.


  11-01-2024: geactualiseerd raadsvoorstel met bijbehorende bijlagen ontvangen.

 15. 6
  Rondvraag en sluiting