Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering

donderdag 30 mei 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Commissiekamer

Voorzitter
J.E.M.M. Beijens-Swalen
Toelichting

De sprekersvolgorde start bij fractie Rasenberg.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Spreekrecht voor het publiek
 3. 3.2
  Actualiseren voortgangslijst
 4. 3.3
  Actualiseren motiemonitor
 5. 4
  Mededelingen
 6. 4.1
  Mededelingen vanuit de commissie
 7. 4.2
  Mededelingen van het college
 8. 5
  Ter opiniëring
 9. 5.1

 10. 6
  Ter advisering
 11. 6.2

  Behandeladvies griffie:
  Behandeling in de commissievergadering i.p.v. rechtstreeks afhameren de raadsvergadering. Dit is de eerste gelegenheid voor de raad om over de begroting 2025 te spreken omdat de WSD, in tegenstelling tot andere gemeenschappelijke regelingen, niet met een kadernota/kaderbrief richting de aangesloten raden werkt.

 12. 6.3

  Behandeladvies griffie:
  Op 22 mei organiseert de GGD een digitale bijeenkomst (zie uitnodiging op iBabs) om een toelichting te verstrekken op de begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025. De begrotingswijziging 2024 bevat een ophoging van de gemeentelijke bijdrage en is daarmee niet beleidsneutraal. Om die reden is het griffieadvies agendering voor de commissie i.p.v. rechtstreeks afhameren in de raadsvergadering.

 13. 6.4

  Behandeladvies griffie:
  Op 22 mei organiseert de GGD een digitale bijeenkomst (zie uitnodiging op iBabs) om een toelichting te verstrekken op de begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025.

 14. 7
  Rondvraag en sluiting