Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 21 juli 2022

20:00 - 23:00

Locatie
Raadszaal
Voorzitter
burgemeester R.J. van de Mortel

Uitzending

Agendapunten

 1. 00:05:17 - 00:08:42 - Joris Vrensen
  00:08:42 - 00:09:41 - inspreker
  00:08:42 - 00:09:41 - R.J. van de Mortel
 2. Besluit

  De agenda wordt met inbegrip van onderstaande wijzigingen vastgesteld:

  • CDA kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan inzake Stikstofreductie;
  • Progressief Liberaal Vught kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan inzake Lachgas in de APV en de Opiumwet;
  • Gemeentebelangen en D66 kondigen een motie vreemd aan de orde van de dag aan inzake Energiearmoede en -transitie.
  00:09:41 - 00:09:53 - Jan van Iersel
  00:09:53 - 00:10:02 - R.J. van de Mortel
  00:09:53 - 00:10:02 - inspreker
  00:10:02 - 00:10:11 - Bregje Peijnenburg-van Gemert
  00:10:11 - 00:10:22 - inspreker
  00:10:11 - 00:10:22 - R.J. van de Mortel
  00:10:22 - 00:11:12 - Joris Vrensen
 3. 00:11:12 - 00:12:25 - College van B&W
  00:12:25 - 00:12:33 - R.J. van de Mortel
  00:12:25 - 00:12:33 - inspreker
  00:12:33 - 00:12:58 - College van B&W
  00:12:58 - 00:13:01 - inspreker
  00:12:58 - 00:13:01 - R.J. van de Mortel
  00:13:01 - 00:13:10 - College van B&W
  00:13:10 - 00:13:21 - R.J. van de Mortel
  00:13:10 - 00:13:21 - inspreker
 4. Bijlagen

  00:13:21 - 00:13:32 - Bregje Peijnenburg-van Gemert
  00:13:32 - 00:13:55 - R.J. van de Mortel
  00:13:32 - 00:13:55 - inspreker
 5. Besluit

  Het raadsbesluit wordt unaniem (22 stemmen) aangenomen.
  De raad besluit:

  1. In te stemmen met de Nota van Zienswijzen en wijzigingen
   ontwerpbestemmingsplan ‘N65 Infiltratievoorziening’;
  2. Het bestemmingsplan ‘N65 Infiltratievoorziening’ met identificatienummer
   NL.IMRO.0865.hvtBPN65inf-VG01 overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet
   ruimtelijke ordening vast te stellen;
  3. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te verzoeken om de vaststelling van
   het bestemmingsplan te mogen bekendmaken.
 6. Besluit

  Het raadsbesluit wordt unaniem (22 stemmen) aangenomen.
  De raad besluit:

  1. In te stemmen om de BMX-baan door te ontwikkelen tot een pumptrack.
  2. De directe omgeving van de baan van meer groen te voorzien.
  3. Hiervoor een krediet van €55.000 beschikbaar te stellen.
 7. Besluit

  Het raadsbesluit wordt unaniem (22 stemmen) aangenomen.
  De raad besluit:

  1. De fractieverantwoording 2021 vast te stellen;
  2. De reserve fractievergoedingen per 31 december 2021 vast te stellen op € 10.600,12.
 8. Besluit

  Het raadsbesluit wordt met 12 stemmen en 10 tegen aangenomen.
  De raad besluit om de tekst “besluit” in het voorliggende raadsbesluit geheel te schrappen en de volgende tekst daarvoor in de plaats te zetten:

  Variant 2b en 3, uitbreiding van het bestaande schoolgebouw en sloop/nieuwbouw bestaande schoolgebouw aan te wijzen als voorkeursvarianten voor business-case kindcentrum Het Kwartier, zodat deze verder kunnen worden uitgewerkt en op basis van deze uitwerkingen een kredietvoorstel kan worden gedaan voor de realisatie van één van deze varianten.

  Amendementen

  Onderwerp
  IHP Business-case kindcentrum Het kwartier
  IHP Businesscase kindcentrum Het Kwartier (VVD GB PLV)

  Moties

  Onderwerp
  Business-case Het Kwartier
  00:15:22 - 00:16:28 - Karin Sprik
  00:16:28 - 00:16:32 - R.J. van de Mortel
  00:16:28 - 00:16:32 - inspreker
  00:16:32 - 00:17:44 - Dani Smith
  00:17:44 - 00:17:45 - inspreker
  00:17:44 - 00:17:45 - R.J. van de Mortel
  00:17:45 - 00:18:04 - Nathalie Pullens-Robeerst
  00:18:04 - 00:18:22 - Dani Smith
  00:18:22 - 00:18:24 - inspreker
  00:18:22 - 00:18:24 - R.J. van de Mortel
  00:18:24 - 00:19:54 - Dion Meuwissen
  00:19:54 - 00:20:07 - R.J. van de Mortel
  00:19:54 - 00:20:07 - inspreker
  00:20:07 - 00:20:11 - Nathalie Pullens-Robeerst
  00:20:11 - 00:20:24 - Joris Vrensen
  00:20:24 - 00:20:34 - R.J. van de Mortel
  00:20:24 - 00:20:34 - inspreker
  00:20:34 - 00:24:36 - Nathalie Pullens-Robeerst
  00:24:36 - 00:24:40 - inspreker
  00:24:36 - 00:24:40 - R.J. van de Mortel
  00:24:40 - 00:26:48 - Bregje Peijnenburg-van Gemert
  00:26:48 - 00:26:50 - R.J. van de Mortel
  00:26:48 - 00:26:50 - inspreker
  00:26:50 - 00:29:20 - Rutger Jans
  00:29:20 - 00:29:24 - inspreker
  00:29:20 - 00:29:24 - R.J. van de Mortel
  00:29:24 - 00:32:36 - Joris Vrensen
  00:32:36 - 00:32:37 - inspreker
  00:32:36 - 00:32:37 - R.J. van de Mortel
  00:32:37 - 00:32:59 - Rutger Jans
  00:32:59 - 00:33:32 - Joris Vrensen
  00:33:32 - 00:33:47 - Rutger Jans
  00:33:47 - 00:34:45 - Joris Vrensen
  00:34:45 - 00:34:46 - R.J. van de Mortel
  00:34:45 - 00:34:46 - inspreker
  00:34:46 - 00:35:09 - Nathalie Pullens-Robeerst
  00:35:09 - 00:35:10 - inspreker
  00:35:09 - 00:35:10 - R.J. van de Mortel
  00:35:10 - 00:35:58 - Rutger Jans
  00:35:58 - 00:35:59 - inspreker
  00:35:58 - 00:35:59 - R.J. van de Mortel
  00:35:59 - 00:36:47 - Nathalie Pullens-Robeerst
  00:36:47 - 00:36:50 - inspreker
  00:36:47 - 00:36:50 - R.J. van de Mortel
  00:36:50 - 00:37:10 - Joris Vrensen
  00:37:10 - 00:37:21 - R.J. van de Mortel
  00:37:10 - 00:37:21 - inspreker
  00:37:21 - 00:38:46 - College van B&W
  00:38:46 - 00:38:49 - inspreker
  00:38:46 - 00:38:49 - R.J. van de Mortel
  00:38:49 - 00:39:00 - Nathalie Pullens-Robeerst
  00:39:00 - 00:40:37 - College van B&W
  00:40:37 - 00:40:43 - R.J. van de Mortel
  00:40:37 - 00:40:43 - inspreker
  00:40:43 - 00:41:02 - Karin Sprik
  00:41:02 - 00:41:04 - R.J. van de Mortel
  00:41:02 - 00:41:04 - inspreker
  00:41:04 - 00:41:35 - Dani Smith
  00:41:35 - 00:41:37 - inspreker
  00:41:35 - 00:41:37 - R.J. van de Mortel
  00:41:37 - 00:42:01 - Dion Meuwissen
  00:42:01 - 00:42:23 - Bregje Peijnenburg-van Gemert
  00:42:23 - 00:42:32 - inspreker
  00:42:23 - 00:42:32 - R.J. van de Mortel
  00:42:32 - 00:43:03 - Nathalie Pullens-Robeerst
  00:43:03 - 00:43:14 - R.J. van de Mortel
  00:43:03 - 00:43:14 - inspreker
  00:43:14 - 00:45:44 - Bregje Peijnenburg-van Gemert
  00:45:44 - 00:46:34 - Rutger Jans
  00:46:34 - 00:46:40 - R.J. van de Mortel
  00:46:34 - 00:46:40 - inspreker
  00:46:40 - 00:48:13 - Dani Smith
  00:48:13 - 00:48:19 - inspreker
  00:48:13 - 00:48:19 - R.J. van de Mortel
  00:48:19 - 00:48:31 - Dion Meuwissen
  00:48:31 - 00:49:33 - Bregje Peijnenburg-van Gemert
  00:49:33 - 00:49:34 - R.J. van de Mortel
  00:49:33 - 00:49:34 - inspreker
  00:49:34 - 00:50:10 - Dani Smith
  00:50:10 - 00:50:11 - inspreker
  00:50:10 - 00:50:11 - R.J. van de Mortel
  00:50:11 - 00:50:47 - Bregje Peijnenburg-van Gemert
  00:50:47 - 00:50:49 - inspreker
  00:50:47 - 00:50:49 - R.J. van de Mortel
  00:50:49 - 00:51:24 - Dani Smith
  00:51:24 - 00:51:25 - R.J. van de Mortel
  00:51:24 - 00:51:25 - inspreker
  00:51:25 - 00:51:58 - Nathalie Pullens-Robeerst
  00:51:58 - 00:51:59 - R.J. van de Mortel
  00:51:58 - 00:51:59 - inspreker
  00:51:59 - 00:53:15 - Dani Smith
  00:53:15 - 00:53:20 - R.J. van de Mortel
  00:53:15 - 00:53:20 - inspreker
  00:53:20 - 00:53:37 - Nathalie Pullens-Robeerst
  00:53:37 - 00:53:39 - R.J. van de Mortel
  00:53:37 - 00:53:39 - inspreker
  00:53:39 - 00:53:54 - Dion Meuwissen
  00:53:54 - 00:54:07 - inspreker
  00:53:54 - 00:54:07 - R.J. van de Mortel
  00:54:07 - 00:54:22 - Karin Sprik
  00:54:22 - 00:54:27 - R.J. van de Mortel
  00:54:22 - 00:54:27 - inspreker
  00:54:27 - 00:54:49 - Rutger Jans
  00:54:49 - 00:54:50 - R.J. van de Mortel
  00:54:49 - 00:54:50 - inspreker
  00:54:50 - 00:55:10 - Joris Vrensen
  00:55:10 - 00:55:38 - Rutger Jans
  00:55:38 - 00:55:54 - Joris Vrensen
  00:55:54 - 00:56:15 - Rutger Jans
  00:56:15 - 00:56:18 - R.J. van de Mortel
  00:56:15 - 00:56:18 - inspreker
  00:56:18 - 00:58:43 - Joris Vrensen
  00:58:43 - 00:58:46 - R.J. van de Mortel
  00:58:43 - 00:58:46 - inspreker
  00:58:46 - 00:58:57 - Dion Meuwissen
  00:58:57 - 00:58:58 - inspreker
  00:58:57 - 00:58:58 - R.J. van de Mortel
  00:58:58 - 00:59:16 - Karin Sprik
  00:59:16 - 00:59:43 - Joris Vrensen
  00:59:43 - 00:59:45 - R.J. van de Mortel
  00:59:43 - 00:59:45 - inspreker
  00:59:45 - 01:00:03 - Bregje Peijnenburg-van Gemert
  01:00:03 - 01:00:04 - R.J. van de Mortel
  01:00:03 - 01:00:04 - inspreker
  01:00:04 - 01:00:16 - Karin Sprik
  01:00:16 - 01:00:31 - R.J. van de Mortel
  01:00:16 - 01:00:31 - inspreker
  01:00:31 - 01:00:38 - Karin Sprik
  01:00:38 - 01:00:39 - inspreker
  01:00:38 - 01:00:39 - R.J. van de Mortel
  01:00:39 - 01:00:59 - Rutger Jans
  01:00:59 - 01:01:01 - R.J. van de Mortel
  01:00:59 - 01:01:01 - inspreker
  01:01:01 - 01:01:09 - Bregje Peijnenburg-van Gemert
  01:01:09 - 01:01:12 - R.J. van de Mortel
  01:01:09 - 01:01:12 - inspreker
  01:01:12 - 01:02:06 - Joris Vrensen
  01:02:06 - 01:03:01 - Rutger Jans
  01:03:01 - 01:03:03 - R.J. van de Mortel
  01:03:01 - 01:03:03 - inspreker
  01:03:03 - 01:03:28 - Joris Vrensen
  01:03:28 - 01:03:29 - inspreker
  01:03:28 - 01:03:29 - R.J. van de Mortel
  01:03:29 - 01:04:33 - Rutger Jans
  01:04:33 - 01:04:39 - inspreker
  01:04:33 - 01:04:39 - R.J. van de Mortel
  01:04:39 - 01:05:22 - Nathalie Pullens-Robeerst
  01:05:22 - 01:05:23 - inspreker
  01:05:22 - 01:05:23 - R.J. van de Mortel
  01:05:23 - 01:05:55 - Rutger Jans
  01:05:55 - 01:05:56 - R.J. van de Mortel
  01:05:55 - 01:05:56 - inspreker
  01:05:56 - 01:06:05 - Nathalie Pullens-Robeerst
  01:06:05 - 01:06:22 - Rutger Jans
  01:06:22 - 01:06:26 - R.J. van de Mortel
  01:06:22 - 01:06:26 - inspreker
  01:06:26 - 01:06:44 - Nathalie Pullens-Robeerst
  01:06:44 - 01:06:57 - Rutger Jans
  01:06:57 - 01:07:00 - inspreker
  01:06:57 - 01:07:00 - R.J. van de Mortel
  01:07:00 - 01:07:54 - Bregje Peijnenburg-van Gemert
  01:07:54 - 01:08:01 - Rutger Jans
  01:08:01 - 01:08:56 - Bregje Peijnenburg-van Gemert
  01:08:56 - 01:08:58 - inspreker
  01:08:56 - 01:08:58 - R.J. van de Mortel
  01:08:58 - 01:09:07 - Rutger Jans
  01:09:07 - 01:09:13 - Bregje Peijnenburg-van Gemert
  01:09:13 - 01:09:20 - inspreker
  01:09:13 - 01:09:20 - R.J. van de Mortel
  01:09:20 - 01:10:41 - Jan-Willem Verlijsdonk
  01:10:41 - 01:10:44 - inspreker
  01:10:41 - 01:10:44 - R.J. van de Mortel
  01:10:44 - 01:12:01 - Bregje Peijnenburg-van Gemert
  01:12:01 - 01:12:03 - R.J. van de Mortel
  01:12:01 - 01:12:03 - inspreker
  01:12:03 - 01:12:55 - Jan-Willem Verlijsdonk
  01:12:55 - 01:13:01 - R.J. van de Mortel
  01:12:55 - 01:13:01 - inspreker
  01:13:01 - 01:13:47 - Joris Vrensen
  01:13:47 - 01:13:48 - inspreker
  01:13:47 - 01:13:48 - R.J. van de Mortel
  01:13:48 - 01:14:09 - Karin Sprik
  01:14:09 - 01:14:11 - R.J. van de Mortel
  01:14:09 - 01:14:11 - inspreker
  01:14:11 - 01:14:29 - Joris Vrensen
  01:14:29 - 01:14:30 - R.J. van de Mortel
  01:14:29 - 01:14:30 - inspreker
  01:14:30 - 01:14:38 - Karin Sprik
  01:14:38 - 01:14:50 - inspreker
  01:14:38 - 01:14:50 - R.J. van de Mortel
  01:14:50 - 01:15:23 - College van B&W
  01:15:23 - 01:15:24 - R.J. van de Mortel
  01:15:23 - 01:15:24 - inspreker
  01:15:24 - 01:15:53 - Nathalie Pullens-Robeerst
  01:15:53 - 01:16:09 - College van B&W
  01:16:09 - 01:23:42 - inspreker
  01:16:09 - 01:23:42 - R.J. van de Mortel
  01:23:42 - 01:24:07 - Nathalie Pullens-Robeerst
  01:24:07 - 01:24:26 - inspreker
  01:24:07 - 01:24:26 - R.J. van de Mortel
  01:24:26 - 01:24:42 - Bregje Peijnenburg-van Gemert
  01:24:42 - 01:24:44 - inspreker
  01:24:42 - 01:24:44 - R.J. van de Mortel
  01:24:44 - 01:25:02 - Joris Vrensen
  01:25:02 - 01:25:39 - R.J. van de Mortel
  01:25:02 - 01:25:39 - inspreker
 9. In de commissievergadering van 7 juli jl. kondigde de wethouder een addendum op het raadsvoorstel aan inzake de functie 'jeugdcentrum' op het perceel 't Hoog 3 te Helvoirt. Het addendum incl. een gewijzigde nota 'beoordeling zienswijzen en ambtshalve wijzigingen' is gepubliceerd (zie gele arcering op blz. 67 voor de desbetreffende aanvulling op de oude versie van de nota).

  Besluit

  Het raadsbesluit wordt unaniem (22 stemmen) aangenomen.
  De raad besluit:
  1. de zienswijzen zoals opgenomen in de 'Nota beoordeling van zienswijzen
  en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan ‘Buitengebied Vught 2022'
  niet-ontvankelijk, geheel of gedeeltelijk ongegrond dan wel gegrond te
  verklaren zoals aangegeven in de bij dit besluit behorende en als zodanig
  gewaarmerkte 'Nota beoordeling van zienswijzen en ambtshalve
  wijzigingen bestemmingsplan ‘Buitengebied Vught 2022’’;
  2. akkoord te gaan met de voorgestelde ambtshalve wijzigingen van het
  ontwerp- bestemmingsplan ‘Buitengebied Vught 2022’, zoals verwoord in
  de ‘Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan
  ‘Buitengebied Vught 2022’;
  3. het ontwerp-bestemmingsplan 'Buitengebied Vught 2022' met
  identificatienummer NL.IMRO.0865.bgBPBuitengebied2022-VG01 gewijzigd
  vast te stellen;
  4. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te verzoeken om de vaststelling
  van het bestemmingsplan bekend te mogen maken;
  5. geen exploitatieplan vast te stellen;
  6. de beleidsnotitie 'Kwaliteitsverbetering van het landschap Vught 2022' vast
  te stellen;
  7. de beleidsnotitie 'Vrijkomende Agrarische Bebouwing Vught 2022' vast te
  stellen.

  Het unaniem aangenomen amendement 'Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Vught' maakt onderdeel uit van bovenstaand genomen besluit.

  Amendementen

  Onderwerp
  Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Vught 2022
  Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Vught 2022 (GB PLV)

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Bestemmingsplan Buitengebied Vught 2022
  01:25:39 - 01:26:10 - Nino de Lange
  01:26:10 - 01:26:12 - R.J. van de Mortel
  01:26:10 - 01:26:12 - inspreker
  01:26:12 - 01:26:26 - Dani Smith
  01:26:26 - 01:26:27 - R.J. van de Mortel
  01:26:26 - 01:26:27 - inspreker
  01:26:27 - 01:26:34 - Dianne Schellekens
  01:26:34 - 01:26:35 - R.J. van de Mortel
  01:26:34 - 01:26:35 - inspreker
  01:26:35 - 01:26:39 - Koen van Dinther
  01:26:39 - 01:26:40 - inspreker
  01:26:39 - 01:26:40 - R.J. van de Mortel
  01:26:40 - 01:28:27 - Martien Vromans
  01:28:27 - 01:28:29 - inspreker
  01:28:27 - 01:28:29 - R.J. van de Mortel
  01:28:29 - 01:29:14 - Nino de Lange
  01:29:14 - 01:29:37 - Martien Vromans
  01:29:37 - 01:29:44 - R.J. van de Mortel
  01:29:37 - 01:29:44 - inspreker
  01:29:44 - 01:30:29 - Dianne Schellekens
  01:30:29 - 01:30:43 - Martien Vromans
  01:30:43 - 01:31:02 - Dianne Schellekens
  01:31:02 - 01:31:03 - R.J. van de Mortel
  01:31:02 - 01:31:03 - inspreker
  01:31:03 - 01:31:06 - Martien Vromans
  01:31:06 - 01:31:07 - R.J. van de Mortel
  01:31:06 - 01:31:07 - inspreker
  01:31:07 - 01:31:24 - Dani Smith
  01:31:24 - 01:31:29 - Martien Vromans
  01:31:29 - 01:31:33 - R.J. van de Mortel
  01:31:29 - 01:31:33 - inspreker
  01:31:33 - 01:32:16 - Jan van Iersel
  01:32:16 - 01:32:25 - inspreker
  01:32:16 - 01:32:25 - R.J. van de Mortel
  01:32:25 - 01:32:38 - Jan van Iersel
  01:32:38 - 01:32:42 - inspreker
  01:32:38 - 01:32:42 - R.J. van de Mortel
  01:32:42 - 01:33:06 - Dani Smith
  01:33:06 - 01:33:07 - R.J. van de Mortel
  01:33:06 - 01:33:07 - inspreker
  01:33:07 - 01:33:14 - Jan van Iersel
  01:33:14 - 01:33:26 - R.J. van de Mortel
  01:33:14 - 01:33:26 - inspreker
  01:33:26 - 01:34:00 - Nino de Lange
  01:34:00 - 01:34:30 - Jan van Iersel
  01:34:30 - 01:34:37 - inspreker
  01:34:30 - 01:34:37 - R.J. van de Mortel
  01:34:37 - 01:34:51 - Joris Vrensen
  01:34:51 - 01:34:53 - Jan van Iersel
  01:34:53 - 01:34:55 - inspreker
  01:34:53 - 01:34:55 - R.J. van de Mortel
  01:34:55 - 01:35:02 - Jan van Iersel
  01:35:02 - 01:35:12 - inspreker
  01:35:02 - 01:35:12 - R.J. van de Mortel
  01:35:12 - 01:36:02 - Joris Vrensen
  01:36:02 - 01:36:03 - R.J. van de Mortel
  01:36:02 - 01:36:03 - inspreker
  01:36:03 - 01:36:11 - Nathalie Pullens-Robeerst
  01:36:11 - 01:36:14 - Joris Vrensen
  01:36:14 - 01:36:23 - R.J. van de Mortel
  01:36:14 - 01:36:23 - inspreker
  01:36:23 - 01:37:52 - College van B&W
  01:37:52 - 01:37:53 - inspreker
  01:37:52 - 01:37:53 - R.J. van de Mortel
  01:37:53 - 01:38:16 - Joris Vrensen
  01:38:16 - 01:38:34 - College van B&W
  01:38:34 - 01:38:44 - Martien Vromans
  01:38:44 - 01:39:05 - College van B&W
  01:39:05 - 01:39:07 - inspreker
  01:39:05 - 01:39:07 - R.J. van de Mortel
  01:39:07 - 01:39:34 - Jan van Iersel
  01:39:34 - 01:39:35 - R.J. van de Mortel
  01:39:34 - 01:39:35 - inspreker
  01:39:35 - 01:39:47 - Martien Vromans
  01:39:47 - 01:39:48 - inspreker
  01:39:47 - 01:39:48 - R.J. van de Mortel
  01:39:48 - 01:40:01 - Jan van Iersel
  01:40:01 - 01:40:07 - Martien Vromans
  01:40:07 - 01:40:08 - Jan van Iersel
  01:40:08 - 01:40:12 - inspreker
  01:40:08 - 01:40:12 - R.J. van de Mortel
  01:40:12 - 01:40:32 - Jan van Iersel
  01:40:32 - 01:40:36 - inspreker
  01:40:32 - 01:40:36 - R.J. van de Mortel
  01:40:36 - 01:41:23 - Dianne Schellekens
  01:41:23 - 01:41:30 - R.J. van de Mortel
  01:41:23 - 01:41:30 - inspreker
  01:41:30 - 01:41:34 - Nino de Lange
  01:41:34 - 01:42:59 - R.J. van de Mortel
  01:41:34 - 01:42:59 - inspreker
  01:42:59 - 01:43:21 - Joris Vrensen
  01:43:21 - 01:43:29 - inspreker
  01:43:21 - 01:43:29 - R.J. van de Mortel
  01:43:29 - 01:44:49 - Koen van Dinther
  01:44:49 - 01:44:50 - inspreker
  01:44:49 - 01:44:50 - R.J. van de Mortel
  01:44:50 - 01:45:21 - Martien Vromans
  01:45:21 - 01:45:34 - R.J. van de Mortel
  01:45:21 - 01:45:34 - inspreker
  01:45:34 - 01:45:45 - College van B&W
  01:45:45 - 01:45:46 - inspreker
  01:45:45 - 01:45:46 - R.J. van de Mortel
  01:45:46 - 01:45:56 - Joris Vrensen
  01:45:56 - 01:45:57 - R.J. van de Mortel
  01:45:56 - 01:45:57 - inspreker
  01:45:57 - 01:46:12 - Dianne Schellekens
  01:46:12 - 01:46:13 - R.J. van de Mortel
  01:46:12 - 01:46:13 - inspreker
  01:46:13 - 01:46:23 - Joris Vrensen
  01:46:23 - 01:46:24 - inspreker
  01:46:23 - 01:46:24 - R.J. van de Mortel
  01:46:24 - 01:46:41 - Martien Vromans
  01:46:41 - 01:48:15 - inspreker
  01:46:41 - 01:48:15 - R.J. van de Mortel
  01:48:15 - 01:48:35 - Martien Vromans
  01:48:35 - 01:48:37 - inspreker
  01:48:35 - 01:48:37 - R.J. van de Mortel
  01:48:37 - 01:49:09 - Koen van Dinther
  01:49:09 - 01:49:10 - inspreker
  01:49:09 - 01:49:10 - R.J. van de Mortel
  01:49:10 - 01:49:29 - College van B&W
  01:49:29 - 01:49:42 - Martien Vromans
  01:49:42 - 01:49:43 - R.J. van de Mortel
  01:49:42 - 01:49:43 - inspreker
  01:49:43 - 01:49:50 - Joris Vrensen
  01:49:50 - 01:50:31 - inspreker
  01:49:50 - 01:50:31 - R.J. van de Mortel
 10. Moties

  Onderwerp
  Energiearmoede en -transitie
  Lachgas in de APV en de Opiumwet
  Stikstofreductie
  01:50:31 - 01:50:34 - Jan van Iersel
  01:50:34 - 01:50:53 - Martien Vromans
  01:50:53 - 01:51:34 - Jan van Iersel
  01:51:34 - 01:52:19 - R.J. van de Mortel
  01:51:34 - 01:52:19 - inspreker
  01:52:19 - 01:53:43 - College van B&W
  01:53:43 - 01:53:48 - R.J. van de Mortel
  01:53:43 - 01:53:48 - inspreker
  01:53:48 - 01:55:17 - Nino de Lange
  01:55:17 - 01:55:18 - inspreker
  01:55:17 - 01:55:18 - R.J. van de Mortel
  01:55:18 - 01:55:39 - Joris Vrensen
  01:55:39 - 01:55:41 - R.J. van de Mortel
  01:55:39 - 01:55:41 - inspreker
  01:55:41 - 01:56:28 - Nino de Lange
  01:56:28 - 01:56:34 - R.J. van de Mortel
  01:56:28 - 01:56:34 - inspreker
  01:56:34 - 01:57:48 - Dani Smith
  01:57:48 - 01:57:50 - inspreker
  01:57:48 - 01:57:50 - R.J. van de Mortel
  01:57:50 - 01:59:22 - Dianne Schellekens
  01:59:22 - 01:59:23 - R.J. van de Mortel
  01:59:22 - 01:59:23 - inspreker
  01:59:23 - 02:00:29 - Nathalie Pullens-Robeerst
  02:00:29 - 02:00:30 - inspreker
  02:00:29 - 02:00:30 - R.J. van de Mortel
  02:00:30 - 02:01:01 - Dianne Schellekens
  02:01:01 - 02:01:02 - inspreker
  02:01:01 - 02:01:02 - R.J. van de Mortel
  02:01:02 - 02:01:19 - Nathalie Pullens-Robeerst
  02:01:19 - 02:01:20 - R.J. van de Mortel
  02:01:19 - 02:01:20 - inspreker
  02:01:20 - 02:01:47 - Dianne Schellekens
  02:01:47 - 02:01:48 - R.J. van de Mortel
  02:01:47 - 02:01:48 - inspreker
  02:01:48 - 02:01:58 - Nathalie Pullens-Robeerst
  02:01:58 - 02:02:02 - inspreker
  02:01:58 - 02:02:02 - R.J. van de Mortel
  02:02:02 - 02:03:53 - Bregje Peijnenburg-van Gemert
  02:03:53 - 02:03:55 - inspreker
  02:03:53 - 02:03:55 - R.J. van de Mortel
  02:03:55 - 02:04:59 - Joris Vrensen
  02:04:59 - 02:05:05 - inspreker
  02:04:59 - 02:05:05 - R.J. van de Mortel
  02:05:05 - 02:05:09 - Jan van Iersel
  02:05:09 - 02:08:46 - R.J. van de Mortel
  02:05:09 - 02:08:46 - inspreker
  02:08:46 - 02:09:15 - Jan van Iersel
  02:09:15 - 02:09:33 - R.J. van de Mortel
  02:09:15 - 02:09:33 - inspreker
  02:09:33 - 02:11:37 - Bregje Peijnenburg-van Gemert
  02:11:37 - 02:11:41 - inspreker
  02:11:37 - 02:11:41 - R.J. van de Mortel
  02:11:41 - 02:11:56 - Dani Smith
  02:11:56 - 02:11:57 - Bregje Peijnenburg-van Gemert
  02:11:57 - 02:12:16 - R.J. van de Mortel
  02:11:57 - 02:12:16 - inspreker
  02:12:16 - 02:12:53 - Willem Jan de Graaff
  02:12:53 - 02:12:56 - inspreker
  02:12:53 - 02:12:56 - R.J. van de Mortel
  02:12:56 - 02:14:04 - Ton van der Vossen
  02:14:04 - 02:14:10 - R.J. van de Mortel
  02:14:04 - 02:14:10 - inspreker
  02:14:10 - 02:15:05 - Bregje Peijnenburg-van Gemert
  02:15:05 - 02:15:25 - Ton van der Vossen
  02:15:25 - 02:15:31 - R.J. van de Mortel
  02:15:25 - 02:15:31 - inspreker
  02:15:31 - 02:15:42 - Bregje Peijnenburg-van Gemert
  02:15:42 - 02:15:51 - Ton van der Vossen
  02:15:51 - 02:15:52 - inspreker
  02:15:51 - 02:15:52 - R.J. van de Mortel
  02:15:52 - 02:16:31 - Bregje Peijnenburg-van Gemert
  02:16:31 - 02:16:32 - Ton van der Vossen
  02:16:32 - 02:17:34 - inspreker
  02:16:32 - 02:17:34 - R.J. van de Mortel
  02:17:34 - 02:17:56 - Dani Smith
  02:17:56 - 02:18:42 - R.J. van de Mortel
  02:17:56 - 02:18:42 - inspreker
  02:18:42 - 02:20:24 - Koen van Dinther
  02:20:24 - 02:20:31 - R.J. van de Mortel
  02:20:24 - 02:20:31 - inspreker
  02:20:31 - 02:21:13 - Bregje Peijnenburg-van Gemert
  02:21:13 - 02:23:12 - Koen van Dinther
  02:23:12 - 02:23:23 - R.J. van de Mortel
  02:23:12 - 02:23:23 - inspreker
  02:23:23 - 02:23:40 - Bregje Peijnenburg-van Gemert
  02:23:40 - 02:23:41 - Koen van Dinther
  02:23:41 - 02:23:42 - inspreker
  02:23:41 - 02:23:42 - R.J. van de Mortel
  02:23:42 - 02:24:42 - Willem Jan de Graaff
  02:24:42 - 02:24:43 - inspreker
  02:24:42 - 02:24:43 - R.J. van de Mortel
  02:24:43 - 02:25:07 - Koen van Dinther
  02:25:07 - 02:25:09 - inspreker
  02:25:07 - 02:25:09 - R.J. van de Mortel
  02:25:09 - 02:25:32 - Dianne Schellekens
  02:25:32 - 02:25:33 - R.J. van de Mortel
  02:25:32 - 02:25:33 - inspreker
  02:25:33 - 02:25:58 - Bregje Peijnenburg-van Gemert
  02:25:58 - 02:25:59 - inspreker
  02:25:58 - 02:25:59 - R.J. van de Mortel
  02:25:59 - 02:27:06 - Koen van Dinther
  02:27:06 - 02:27:07 - R.J. van de Mortel
  02:27:06 - 02:27:07 - inspreker
  02:27:07 - 02:27:55 - Bregje Peijnenburg-van Gemert
  02:27:55 - 02:28:44 - Koen van Dinther
  02:28:44 - 02:29:07 - Jan-Willem Verlijsdonk
  02:29:07 - 02:29:27 - Koen van Dinther
  02:29:27 - 02:29:28 - inspreker
  02:29:27 - 02:29:28 - R.J. van de Mortel
  02:29:28 - 02:30:09 - Ans Beijens
  02:30:09 - 02:30:13 - R.J. van de Mortel
  02:30:09 - 02:30:13 - inspreker
  02:30:13 - 02:31:29 - Joris Vrensen
  02:31:29 - 02:31:33 - inspreker
  02:31:29 - 02:31:33 - R.J. van de Mortel
  02:31:33 - 02:32:37 - Ton van der Vossen
  02:32:37 - 02:34:33 - Joris Vrensen
  02:34:33 - 02:34:44 - R.J. van de Mortel
  02:34:33 - 02:34:44 - inspreker
  02:34:44 - 02:35:03 - College van B&W
  02:35:03 - 02:35:10 - inspreker
  02:35:03 - 02:35:10 - R.J. van de Mortel
  02:35:10 - 02:35:16 - Willem Jan de Graaff
  02:35:16 - 02:35:47 - inspreker
  02:35:16 - 02:35:47 - R.J. van de Mortel
  02:35:47 - 02:36:00 - Koen van Dinther
  02:36:00 - 02:36:09 - R.J. van de Mortel
  02:36:00 - 02:36:09 - inspreker
  02:36:09 - 02:37:55 - Joris Vrensen
  02:37:55 - 02:40:28 - R.J. van de Mortel
  02:37:55 - 02:40:28 - inspreker
  02:40:28 - 02:41:29 - Joris Vrensen
  02:41:29 - 02:42:07 - R.J. van de Mortel
  02:41:29 - 02:42:07 - inspreker
  02:42:07 - 02:42:27 - Ton van der Vossen
  02:42:27 - 02:42:30 - inspreker
  02:42:27 - 02:42:30 - R.J. van de Mortel
  02:42:30 - 02:42:58 - Joris Vrensen
  02:42:58 - 02:43:48 - Ton van der Vossen
  02:43:48 - 02:44:40 - inspreker
  02:43:48 - 02:44:40 - R.J. van de Mortel