Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 10 februari 2022

20:00 - 23:00

Locatie
Digitaal
Voorzitter
burgemeester R.J. van de Mortel
Toelichting

Deze vergadering is rechtstreeks te volgen via het YouTube-kanaal van de griffie: https://www.youtube.com/channel/UC1KwE2nBQ_cImHjSZ1_YDPg.

Agendapunten

 1. Bijlagen

 2. Bijlagen

 3. De raad stemt unaniem (23 stemmen) in het met de Zienswijze Kadernota 2023 Gemeenschappelijke Regeling BHIC:
  1. Kennis te nemen van de kadernota BHIC 2023;
  2. De uitgezette koers van het BHIC in de kadernota te ondersteunen;
  3. De voorkeur voor scenario 1 uit te spreken.

 4. De raad stemt unaniem (23 stemmen) in met de Zienswijze Kadernota 2023 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord:

  1. De zienswijze op de Kadernota 2023 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vaststellen;
  2. Geen wensen of bedenkingen uitbrengen over de voorgenomen deelname van de Veiligheidsregio Brabant-Noord in de stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s en de stichting Waarborgfonds.
 5. De raad stemt unaniem (23 stemmen) in met de Zienswijze Kadernota 2023 Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant:

  1. Een positieve zienswijze op de kadernota 2023 van de GGD Hart voor Brabant vast te stellen. De prioriteiten en aandachtspunten van de GGD worden ook door de gemeente Vught belangrijk gevonden:
   a. Prioriteit te geven aan het tegengaan van gezondheidsverschillen.
   b. De lessen en ervaringen opgedaan bij het bestrijden van de coronacrisis te gebruiken om de inzet van de GGD op gezondheidsbevordering te versterken.
   c. De kennis en expertise van de GGD in te zetten in samenwerking met partners om te zorgen voor een gezondere leefstijl en omgeving voor inwoners.
   d. Bij gezondheidsbevordering en leefstijl ook nadrukkelijk aandacht te hebben voor de mentale gezondheid van inwoners en in het bijzonder voor de mentale gezondheid van jongeren.
   f. In de actualisatie van het basispakket prioriteit te geven aan preventie en gezondheidsbevordering.

  Amendementen

  Onderwerp
  Zienswijze Kadernota 2023 GGD
 6. De raad stemt unaniem (23 stemmen) in met de Zienswijze Kadernota 2023 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord:
  Een zienswijze in te dienen op de voorgelegde Kadernota 2023 van de Omgevingsdienst Brabant-Noord, met daarin het verzoek richting de ODBN om keuzes die gemaakt zijn met betrekking tot de productiviteitsnorm te onderbouwen en het cijfermatige effect hiervan in het uurtarief. En daarnaast aan te geven voor welke periode de urenverlaging geldt en in welke mate dit noodzakelijk is.

 7. De raad stemt unaniem (23 stemmen) in met bijgevoegde bestuursverklaring waarmee het ministerie van SZW wordt gevraagd de hardheidsclausule toe te passen op de uitvoering van Tozo 1.

 8. Moties

  Onderwerp
  Hernieuwde motie subsidie evenement