Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 13 juni 2024

20:00 - 21:21
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
burgemeester R.J. van de Mortel
Toelichting

De sprekersvolgorde start bij Fractie Rasenberg.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:02:38 - 00:10:31 - R.J. van de Mortel
  00:02:38 - 00:10:31 - inspreker
  00:10:31 - 00:17:49 - Joris Vrensen
  00:17:49 - 00:18:39 - inspreker
  00:17:49 - 00:18:39 - R.J. van de Mortel
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt met inbegrip van onderstaande wijziging vastgesteld:

  • CDA kondigt, ook namens samen met Progressief Liberaal Vught, SamenLokaal en PvdA-GroenLinks, een motie vreemd aan de orde van de dag aan inzake garantiestelling viering 80-jarige bevrijding Vught. 
  • Mevrouw Beijens neemt geen deel aan de beraadslagingen en stemming over de motie vreemd.
  00:18:33 - 00:18:39 - inspreker
  00:18:33 - 00:18:39 - R.J. van de Mortel
  00:18:39 - 00:19:11 - Rutger Jans
  00:19:11 - 00:19:34 - R.J. van de Mortel
  00:19:11 - 00:19:34 - inspreker
  00:19:34 - 00:21:26 - College van B&W
 3. 3

  00:21:03 - 00:21:26 - College van B&W
  00:21:26 - 00:21:30 - R.J. van de Mortel
  00:21:26 - 00:21:30 - inspreker
  00:21:30 - 00:21:38 - Ton van der Vossen
  00:21:38 - 00:21:52 - College van B&W
  00:21:52 - 00:22:23 - R.J. van de Mortel
  00:21:52 - 00:22:23 - inspreker
 4. 4

 5. 4.3

  00:24:16 - 00:26:36 - R.J. van de Mortel
  00:24:16 - 00:26:36 - inspreker
 6. 5
  Hamerstukken
 7. 5.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), D66 (3), Fractie Rasenberg (1), Gemeentebelangen (5), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (4), SamenLokaal (1), SP (1), VVD (4)

  Besluit

  De raad besluit unaniem (23 stemmen) om de heer J.C.S.M. Vrensen tot lid van de vertrouwenscommissie te benoemen.

  00:24:25 - 00:26:36 - R.J. van de Mortel
  00:24:25 - 00:26:36 - inspreker
 8. 5.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), D66 (3), Fractie Rasenberg (1), Gemeentebelangen (5), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (4), SamenLokaal (1), SP (1), VVD (4)

  Besluit

  De raad besluit unaniem (23 stemmen) om de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Stadsgewest ’s-Hertogenbosch (2024) vast te stellen.

  00:24:33 - 00:26:36 - R.J. van de Mortel
  00:24:33 - 00:26:36 - inspreker
 9. 5.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), D66 (3), Fractie Rasenberg (1), Gemeentebelangen (5), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (4), SamenLokaal (1), SP (1), VVD (4)

  Besluit

  De raad besluit unaniem (23 stemmen) een positieve reactie te geven op het concept tekstvoorstel voor wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling WSD.

  00:24:39 - 00:26:36 - R.J. van de Mortel
  00:24:39 - 00:26:36 - inspreker
 10. 5.4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), D66 (3), Fractie Rasenberg (1), Gemeentebelangen (5), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (4), SamenLokaal (1), SP (1), VVD (4)

  Besluit

  De raad besluit unaniem (23 stemmen) om geen zienswijze te geven op de begrotingswijziging GGD HvB 2024.

  00:24:48 - 00:26:36 - R.J. van de Mortel
  00:24:48 - 00:26:36 - inspreker
 11. 5.5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), D66 (3), Fractie Rasenberg (1), Gemeentebelangen (5), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (4), SamenLokaal (1), SP (1), VVD (4)

  Besluit

  De raad besluit unaniem (23 stemmen) om het college toestemming te geven om de Gemeenschappelijke Regeling GGD 2024 vast te stellen.

  00:25:00 - 00:26:36 - R.J. van de Mortel
  00:25:00 - 00:26:36 - inspreker
 12. 5.6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), D66 (3), Fractie Rasenberg (1), Gemeentebelangen (5), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (4), SamenLokaal (1), SP (1), VVD (4)

  Besluit

  De raad besluit unaniem (23 stemmen) om een zienswijze te geven op de begroting GGD 2025 met de volgende aandachtpunten:

  • De GGD heeft aandacht voor de dalende vaccinatiegraad, zet zich in om deze te verhogen en informeert de gemeente hier regelmatig over;
  • De GGD zorgt dat de nieuwe prestatie indicatoren: meten van doel en impact z.s.m. gevuld zijn.
  00:25:09 - 00:26:36 - R.J. van de Mortel
  00:25:09 - 00:26:36 - inspreker
 13. 5.7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), D66 (3), Fractie Rasenberg (1), Gemeentebelangen (5), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (4), SamenLokaal (1), SP (1), VVD (4)

  Besluit

  De raad besluit unaniem (23 stemmen) om:

  1. Kennis te nemen van de jaarstukken Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West- Noord 2023 (RAV BMWN);
  2. Een positieve zienswijze te geven over de Begroting 2025 van de RAV BMWN;
  3. Het college toestemming te geven de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling RAV BMWN vast te stellen.
  00:25:18 - 00:26:36 - R.J. van de Mortel
  00:25:18 - 00:26:36 - inspreker
 14. 5.8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), D66 (3), Fractie Rasenberg (1), Gemeentebelangen (5), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (4), SamenLokaal (1), SP (1), VVD (4)

  Besluit

  De raad besluit unaniem (23 stemmen) om een positieve zienswijze af te geven op de Ontwerpbegroting 2025 van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

  00:25:32 - 00:26:36 - R.J. van de Mortel
  00:25:32 - 00:26:36 - inspreker
 15. 5.9

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), D66 (3), Fractie Rasenberg (1), Gemeentebelangen (5), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (4), SamenLokaal (1), SP (1), VVD (4)

  Besluit

  De raad besluit unaniem (23 stemmen) om de Programmabegroting 2025 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord te ondersteunen door geen zienswijze in te dienen en dit per brief aan de Veiligheidsregio kenbaar te maken.

  00:25:45 - 00:26:36 - R.J. van de Mortel
  00:25:45 - 00:26:36 - inspreker
 16. 5.10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), D66 (3), Fractie Rasenberg (1), Gemeentebelangen (5), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (4), SamenLokaal (1), SP (1), VVD (4)

  Besluit

  De raad besluit unaniem (23 stemmen) om:

  1. De Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen behorende bij het bestemmingsplan ‘Kruishoeveweg 5’ te Vught vast te stellen;
  2. Het bestemmingsplan ‘Kruishoeveweg 5’ te Vught met identificatienummer NL.IMRO.0865.bgBPkruishoeveweg5-VG01 gewijzigd vast te stellen;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen;
  4. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te verzoeken een verklaring van geen bezwaar te hebben tegen eerdere bekendmaking van dit vaststellingsbesluit.
  00:25:55 - 00:26:36 - R.J. van de Mortel
  00:25:55 - 00:26:36 - inspreker
 17. 5.11

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), D66 (3), Fractie Rasenberg (1), Gemeentebelangen (5), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (4), SamenLokaal (1), SP (1), VVD (4)

  Besluit

  De raad besluit unaniem (23 stemmen) in te stemmen met de benoeming van de heer J. Pernot uit Nuenen tot lid van de Raad van Toezicht van Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meijerij (Stroomm).

  00:26:05 - 00:26:36 - R.J. van de Mortel
  00:26:05 - 00:26:36 - inspreker
 18. 6
  Bespreekstukken
 19. 6.1

  Stemuitslag

  voor 87%
  tegen 13%
  voor
  CDA (3), Fractie Rasenberg (1), Gemeentebelangen (5), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (4), SamenLokaal (1), SP (1), VVD (4)
  tegen
  D66 (3)

  Besluit

  De raad besluit (20 stemmen) om:

  1. Een zienswijze in te dienen en de WSD op te roepen om de aan de gemeenten toekomende dividenden ook daadwerkelijk aan de gemeenten uit te keren c.q. terug te betalen en;
  2. De voor de gemeente Vught gereserveerde gelden ten behoeve van de ‘lokale plannen’, in te zetten.


  Tegen dit besluit stemt de D66-fractie (3).

  Amendementen

  Onderwerp
  Middelen WSD
  00:26:17 - 00:26:36 - R.J. van de Mortel
  00:26:17 - 00:26:36 - inspreker
  00:26:36 - 00:26:55 - Désirée Rasenberg
  00:26:55 - 00:27:06 - R.J. van de Mortel
  00:26:55 - 00:27:06 - inspreker
  00:27:06 - 00:27:12 - Ton van der Vossen
  00:27:12 - 00:27:13 - R.J. van de Mortel
  00:27:12 - 00:27:13 - inspreker
  00:27:13 - 00:27:20 - Ayah Yacoub
  00:27:20 - 00:27:55 - Hans Schuurmans
  00:27:55 - 00:27:57 - R.J. van de Mortel
  00:27:55 - 00:27:57 - inspreker
  00:27:57 - 00:28:06 - Martien Vromans
  00:28:06 - 00:28:07 - R.J. van de Mortel
  00:28:06 - 00:28:07 - inspreker
  00:28:07 - 00:28:13 - Ans Beijens
  00:28:13 - 00:28:16 - R.J. van de Mortel
  00:28:13 - 00:28:16 - inspreker
  00:28:16 - 00:28:58 - Joris Vrensen
  00:28:58 - 00:29:04 - inspreker
  00:28:58 - 00:29:04 - R.J. van de Mortel
  00:29:04 - 00:31:11 - Nathalie Pullens-Robeerst
  00:31:11 - 00:31:21 - R.J. van de Mortel
  00:31:11 - 00:31:21 - inspreker
  00:31:21 - 00:32:00 - Ton van der Vossen
  00:32:00 - 00:32:35 - Nathalie Pullens-Robeerst
  00:32:35 - 00:32:39 - inspreker
  00:32:35 - 00:32:39 - R.J. van de Mortel
  00:32:39 - 00:32:41 - Dion Meuwissen
  00:32:41 - 00:33:28 - inspreker
  00:32:41 - 00:33:28 - R.J. van de Mortel
  00:33:28 - 00:36:27 - College van B&W
  00:36:27 - 00:36:32 - R.J. van de Mortel
  00:36:27 - 00:36:32 - inspreker
  00:36:32 - 00:36:53 - Rutger Jans
  00:36:53 - 00:37:05 - College van B&W
  00:37:05 - 00:37:18 - R.J. van de Mortel
  00:37:05 - 00:37:18 - inspreker
  00:37:18 - 00:37:22 - Désirée Rasenberg
  00:37:22 - 00:38:11 - Ton van der Vossen
  00:38:11 - 00:38:18 - inspreker
  00:38:11 - 00:38:18 - R.J. van de Mortel
  00:38:18 - 00:38:30 - Nathalie Pullens-Robeerst
  00:38:30 - 00:38:31 - R.J. van de Mortel
  00:38:30 - 00:38:31 - inspreker
  00:38:31 - 00:39:12 - Joris Vrensen
  00:39:12 - 00:39:13 - R.J. van de Mortel
  00:39:12 - 00:39:13 - inspreker
  00:39:13 - 00:39:21 - Ton van der Vossen
  00:39:21 - 00:40:39 - R.J. van de Mortel
  00:39:21 - 00:40:39 - inspreker
  00:40:39 - 00:41:13 - Nathalie Pullens-Robeerst
  00:41:13 - 00:41:20 - R.J. van de Mortel
  00:41:13 - 00:41:20 - inspreker
  00:41:20 - 00:43:08 - Ton van der Vossen
  00:43:08 - 00:43:10 - R.J. van de Mortel
  00:43:08 - 00:43:10 - inspreker
  00:43:10 - 00:43:44 - Joris Vrensen
  00:43:44 - 00:43:47 - R.J. van de Mortel
  00:43:44 - 00:43:47 - inspreker
  00:43:47 - 00:44:08 - Ton van der Vossen
  00:44:08 - 00:44:09 - R.J. van de Mortel
  00:44:08 - 00:44:09 - inspreker
  00:44:09 - 00:44:44 - Joris Vrensen
  00:44:44 - 00:44:45 - R.J. van de Mortel
  00:44:44 - 00:44:45 - inspreker
  00:44:45 - 00:44:46 - Ton van der Vossen
  00:44:46 - 00:45:34 - R.J. van de Mortel
  00:44:46 - 00:45:34 - inspreker
  00:45:34 - 00:46:13 - Ayah Yacoub
  00:46:13 - 00:46:16 - inspreker
  00:46:13 - 00:46:16 - R.J. van de Mortel
  00:46:16 - 00:46:28 - Hans Schuurmans
  00:46:28 - 00:46:30 - R.J. van de Mortel
  00:46:28 - 00:46:30 - inspreker
  00:46:30 - 00:47:16 - Martien Vromans
  00:47:16 - 00:47:17 - R.J. van de Mortel
  00:47:16 - 00:47:17 - inspreker
  00:47:17 - 00:48:02 - Ans Beijens
  00:48:02 - 00:48:03 - R.J. van de Mortel
  00:48:02 - 00:48:03 - inspreker
  00:48:03 - 00:48:32 - Joris Vrensen
  00:48:32 - 00:48:36 - inspreker
  00:48:32 - 00:48:36 - R.J. van de Mortel
  00:48:36 - 00:48:54 - Ans Beijens
  00:48:54 - 00:48:55 - R.J. van de Mortel
  00:48:54 - 00:48:55 - inspreker
  00:48:55 - 00:49:27 - Ton van der Vossen
  00:49:27 - 00:49:33 - inspreker
  00:49:27 - 00:49:33 - R.J. van de Mortel
  00:49:33 - 00:49:39 - Joris Vrensen
  00:49:39 - 00:49:40 - R.J. van de Mortel
  00:49:39 - 00:49:40 - inspreker
  00:49:40 - 00:50:16 - Nathalie Pullens-Robeerst
  00:50:16 - 00:50:19 - inspreker
  00:50:16 - 00:50:19 - R.J. van de Mortel
  00:50:19 - 00:51:00 - Dion Meuwissen
  00:51:00 - 00:51:01 - inspreker
  00:51:00 - 00:51:01 - R.J. van de Mortel
  00:51:01 - 00:51:18 - Nathalie Pullens-Robeerst
  00:51:18 - 00:51:19 - R.J. van de Mortel
  00:51:18 - 00:51:19 - inspreker
  00:51:19 - 00:51:29 - Dion Meuwissen
  00:51:29 - 00:51:40 - inspreker
  00:51:29 - 00:51:40 - R.J. van de Mortel
  00:51:40 - 00:52:12 - College van B&W
  00:52:12 - 00:52:22 - Nathalie Pullens-Robeerst
  00:52:22 - 00:52:45 - College van B&W
  00:52:45 - 00:52:59 - Nathalie Pullens-Robeerst
  00:52:59 - 00:53:07 - inspreker
  00:52:59 - 00:53:07 - R.J. van de Mortel
  00:53:07 - 00:53:30 - College van B&W
  00:53:30 - 00:53:36 - R.J. van de Mortel
  00:53:30 - 00:53:36 - inspreker
  00:53:36 - 00:53:50 - College van B&W
  00:53:50 - 00:54:10 - Joris Vrensen
  00:54:10 - 00:54:15 - R.J. van de Mortel
  00:54:10 - 00:54:15 - inspreker
  00:54:15 - 00:55:10 - Ton van der Vossen
  00:55:10 - 00:56:35 - inspreker
  00:55:10 - 00:56:35 - R.J. van de Mortel
 20. 7

  Moties

  Onderwerp
  Garantiestelling viering 80-jarige bevrijding Vught
  00:56:24 - 00:56:35 - inspreker
  00:56:24 - 00:56:35 - R.J. van de Mortel
  00:56:35 - 01:02:22 - Rutger Jans
  01:02:22 - 01:02:32 - R.J. van de Mortel
  01:02:22 - 01:02:32 - inspreker
  01:02:32 - 01:03:45 - Ton van der Vossen
  01:03:45 - 01:03:46 - R.J. van de Mortel
  01:03:45 - 01:03:46 - inspreker
  01:03:46 - 01:04:58 - Joris Vrensen
  01:04:58 - 01:04:59 - inspreker
  01:04:58 - 01:04:59 - R.J. van de Mortel
  01:04:59 - 01:05:33 - Martien Vromans
  01:05:33 - 01:05:37 - R.J. van de Mortel
  01:05:33 - 01:05:37 - inspreker
  01:05:37 - 01:06:15 - Désirée Rasenberg
  01:06:15 - 01:06:22 - R.J. van de Mortel
  01:06:15 - 01:06:22 - inspreker
  01:06:22 - 01:06:33 - Ton van der Vossen
  01:06:33 - 01:07:32 - R.J. van de Mortel
  01:06:33 - 01:07:32 - inspreker
  01:07:32 - 01:08:54 - Ayah Yacoub
  01:08:54 - 01:09:24 - inspreker
  01:08:54 - 01:09:24 - R.J. van de Mortel
  01:09:24 - 01:09:47 - Joris Vrensen
  01:09:47 - 01:10:06 - R.J. van de Mortel
  01:09:47 - 01:10:06 - inspreker
  01:10:06 - 01:13:36 - Guus van Woesik
  01:13:36 - 01:13:37 - R.J. van de Mortel
  01:13:36 - 01:13:37 - inspreker
  01:13:37 - 01:14:15 - Joris Vrensen
  01:14:15 - 01:14:56 - Guus van Woesik
  01:14:56 - 01:15:01 - R.J. van de Mortel
  01:14:56 - 01:15:01 - inspreker
  01:15:01 - 01:16:17 - Nathalie Pullens-Robeerst
  01:16:17 - 01:16:19 - inspreker
  01:16:17 - 01:16:19 - R.J. van de Mortel
  01:16:19 - 01:18:20 - Dion Meuwissen
  01:18:20 - 01:21:56 - inspreker
  01:18:20 - 01:21:56 - R.J. van de Mortel
  01:21:56 - 01:22:08 - Nathalie Pullens-Robeerst
  01:22:08 - 01:22:30 - R.J. van de Mortel
  01:22:08 - 01:22:30 - inspreker
  01:22:30 - 01:22:36 - Nathalie Pullens-Robeerst
  01:22:36 - 01:23:09 - R.J. van de Mortel
  01:22:36 - 01:23:09 - inspreker
  01:23:09 - 01:24:37 - Rutger Jans
  01:24:37 - 01:36:15 - R.J. van de Mortel
  01:24:37 - 01:36:15 - inspreker
  01:36:15 - 01:36:49 - Rutger Jans
  01:36:49 - 01:37:22 - inspreker
  01:36:49 - 01:37:22 - R.J. van de Mortel
  01:37:22 - 01:37:30 - Nathalie Pullens-Robeerst
  01:37:30 - 01:37:38 - inspreker
  01:37:30 - 01:37:38 - R.J. van de Mortel
  01:37:38 - 01:38:08 - Guus van Woesik
  01:38:08 - 01:38:09 - R.J. van de Mortel
  01:38:08 - 01:38:09 - inspreker
  01:38:09 - 01:38:14 - Guus van Woesik
  01:38:14 - 01:38:25 - Ayah Yacoub
  01:38:25 - 01:40:04 - inspreker
  01:38:25 - 01:40:04 - R.J. van de Mortel
 21. 8

  01:39:57 - 01:40:04 - inspreker
  01:39:57 - 01:40:04 - R.J. van de Mortel