Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Uitgangspunt financiering De Wieken

ID

379

Datum

25-5-2023

Agendapunt
Raadsvergadering 2023 (7.2. Vaststellen stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan De Wieken)
donderdag 25 mei 20:00 tot 23:00
Raadszaal
Onderwerp

Uitgangspunt financiering De Wieken

Fractie(s)
  • CDA
  • Gemeentebelangen
  • PvdA-GroenLinks
  • VVD
Status

aangenomen

Afgedaan
Niet afgedaan
Toelichting

Verzoekt het college
Als financieel uitgangspunt bij de ontwikkeling van de Wieken de realisatie van opgeteld €1 mln. aan grondopbrengsten te realiseren over alle onderhavige deelgebieden en af te zien van het uitgangspunt grondopbrengstmaximalisatie op deelgebied 4 (Misha de Vries).

Stand van zaken
Bijlage(n)
Stemmen