Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsinformatieavonden

donderdag 17 februari 2022

20:00 - 22:00

Locatie
Digitaal
Voorzitter
n.t.b.

Agendapunten

Doel van de avond:

 • Kennismaking met het bureau die de Omgevingsvisie gaat schrijven
 • het ophalen van thema’s
  die in de Omgevingsvisie moeten terugkomen.

De gemeenteraad wordt geïnformeerd:

 • over de analyse van de landschaps en natuurwaarden en de ruimteclaims in het buitengebied van Vught;
 • de analyse van de aanwezige bebouwingsconcentraties.

Interactief zal u gevraagd worden:

 • te bepalen welke nieuwe gebieden voor woningbouw in aanmerking kunnen komen. Dat kunnen zijn:
  • uitleggebieden die grenzen aan de bebouwde kom van de drie kernen;
  • uitbreiding van de buurtschappen of bebouwde gebieden;
  • gebieden of locaties die geschikt zijn voor andere woonvormen;
 • binnen welke bebouwingsconcentraties de bouw van Ruimte voor ruimtewoningen mogelijk is;
 • om criteria op te stellen op grond waarvan de vestiging van Ruimte voor ruimtewoningen kunnen worden toegestaan.