Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsinformatieavonden

donderdag 17 februari 2022

20:00 - 22:00

Locatie
Digitaal
Voorzitter
J.H.L. den Otter
Toelichting

Deze avond staat in het teken van de Omgevingsvisie en Wonen in het buitengebied.

Agendapunten

 1. In de presentatie wordt aandacht gegeven aan:
  • de omgevingsvisie in relatie tot andere instrumenten
  • wat is de omgevingsvisie? de inhoud/opbouw
  • participatie
  • proces en planning

  Hierbij ontvangt u, ter voorbereiding op de raadsinformatieavond, de presentatie over het proces en de planning. In deze presentatie is te zien op welke momenten de raad wordt geïnformeerd en wanneer besluitvormingsmomenten zijn voorzien. In het traject is ruim de tijd voor participatie opgenomen waarvoor later nog een plan aan de raad ter besluitvorming wordt voorgelegd.

 2. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over:
  • de analyse van landschaps- en natuurwaarden: de ‘waardenkaart’;
  • de analyse van de aanwezige ‘bebouwingsclusters’;
  • de provinciale verordening, ruimte-voor-ruimte en woonvormen.

  Daarbij is aandacht voor:
  • de verdeling van bebouwingsconcentraties;
  • nieuwe gebieden die in aanmerking kunnen komen voor woningbouw;
  • welke doelgroepen waar zullen worden gevestigd;
  • welke (alternatieve) woonvormen waar passend zijn;
  • hoe de ruimtelijke kwaliteit wordt gewaarborgd.