Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

* Raadsstukken

dinsdag 31 december 2024

00:00

Agendapunten

 1. 2

  Advies griffie:
  Zonder tussenkomst van de commissie rechtstreeks als hamerstuk agenderen voor de raadsvergadering van 13 juni aanstaande. Het betreft een (beleidsneutrale) aanpassing van de gemeenschappelijke regeling (GR) als gevolg van de wijziging van de wet op de GR'en.

 2. 3

  Advies griffie:
  Zonder tussenkomst van de commissie rechtstreeks als hamerstuk agenderen voor de raadsvergadering van 13 juni aanstaande. Het betreft een (beleidsneutrale) aanpassing van de gemeenschappelijke regeling (GR) als gevolg van de wijziging van de wet op de GR'en.

 3. 4

  Advies griffie:


  Zonder tussenkomst van de commissie rechtstreeks als hamerstuk agenderen voor de raadsvergadering van 13 juni aanstaande. Het betreft een (beleidsneutrale) aanpassing van de gemeenschappelijke regeling (GR) als gevolg van de wijziging van de wet op de GR'en. De begroting 2025 is de uitwerking van de kaderbrief 2025, waarover de raad reeds met een informatiebrief is geïnformeerd. De deelnemende gemeenten, waaronder Vught, leveren ook geen financiële bijdrage.

 4. 5

  Advies griffie:
  Zonder tussenkomst van de commissie rechtstreeks als hamerstuk agenderen voor de raadsvergadering van 13 juni aanstaande. De ontwerpbegroting 2025 is de uitwerking van de kaderbrief 2025. Op 1 februari jl. heeft de raad reeds besloten (hamerstuk) een positieve zienswijze op de kaderbrief af te geven.

 5. 6

  Raadsbesluit wordt nog bij de griffie aangeleverd.


  Advies griffie:
  Zonder tussenkomst van de commissie rechtstreeks als hamerstuk agenderen voor de raadsvergadering van 13 juni aanstaande. De ontwerpbegroting 2025 is de uitwerking van de kaderbrief 2025. Op 7 maart jl. heeft de raad reeds besloten (hamerstuk) een positieve zienswijze op de kaderbrief af te geven.