Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Brug Isabella

ID
223
Datum
12-9-2019
Onderwerp
Brug Isabella
Fractie(s)
PvdA-GL, GB
Status
aangenomen
Afgedaan
Niet afgedaan
Toelichting
Stand van zaken
14.01.2020 In februari wordt de raad over de stand van zaken geïnformeerd. 01.10.2020 De wethouder meldt dat op dit moment de planprocedure in werking wordt gesteld. De raad wordt dan ook nader geïnformeerd. Naar verwachting is die procedure in het 1e kwartaal 2021 afgerond en dan kan in het 2e kwartaal gestart kan worden met de aanbesteding. 18.03.2021 Wethouder Du Maine meldt dat binnenkort een raadsvoorstel voor het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen volgt. Na behandeling in de raad kan het college overgaan tot uitvoering van de motie in het derde kwartaal 2021. 04.06.2021 Wethouder Du Maine meldt dat toch een zienswijze is ingediend en daarom keert het raadsvoorstel na de zomer terug op de agenda van de raad. 15.07.2021 Wethouder Du Maine geeft aan dat het raadsvoorstel waarschijnlijk in de tweede raad na het reces terugkomt, omdat niet één, maar vier zienswijzen zijn ingediend.